Over de toekomst van de Leidse Posthofrotonde denken wijk en gemeente verschillend

Leiden

Over de toekomstige functie van de Leidse Posthofrotonde lopen de opvattingen van wijkvereniging Houtkwartier en gemeente sterk uiteen. De buurtclub ziet een sterk verbeterd verkeersplein op de Rijnsburgerweg vooral als een oplossing voor de problemen in hun aangrenzende buurt. De gemeente moet echter ook wat circulatiehobbels slechten in het Bio Science Park aan de andere kant van het rondje.

Dat de Posthofrotonde een verkeerskundige mislukking is, daarover zijn Houtkwartier en de gemeente het niet oneens. De buurtclub klaagt al jaren dat de onoverzichtelijk vorm en onlogische voorrangssituatie een snelle doorstroming in de weg zit en onveiligheid in de hand werkt. Bovendien moeten er dagelijks veel lijnbussen langs en de zebrapaden even verderop spelen ook een rol. Kortom, de rotonde die is genoemd naar de horecagelegenheid ernaast, ’heeft impact op alle ontwikkelingen in en rondom onze wijk’, zo staat op de buurtwebsite.

Maar het is te simpel gedacht om er een kruispunt van maken, waardoor de doorstroming verbetert van en naar het Houtkwartier met zijn vele scholen. De gemeente heeft veel instellingen en bedrijven naar het Bio Science Park gelokt en die verdienen ook goede aan- en afvoerwegen. Onder meer via de Wassenaarseweg die weer begint bij de Posthofrotonde.

Daarom begint de gemeente met een verkeersstudie voor het gehele gebied, met Houtkwartier slechts als onderdeel. Dat duurt lang en bovendien lopen buurtbewoners en scholieren het risico dan hun specifieke problemen ondersneeuwen in het grotere geheel. De gemeente kondigt desondanks aan te willen ’aansluiten bij hun wensen.’

Meer nieuws uit Leiden