Premium

Jes Rijnland: ’Voorlezen bij kwetsbare gezinnen helpt, maar kan beter’

Jes Rijnland: ’Voorlezen bij kwetsbare gezinnen helpt, maar kan beter’
Fariidah van Leeuwen (rechts) overhandigt het onderzoek aan de Voorschotense wethouders Mol en Lamers.
© Foto Leidsch Dagblad
Voorschoten

Jaarlijks bezoeken vrijwilligers van Jes Rijnland circa zestig gezinnen in Leiden om voor te lezen aan kinderen. In Voorschoten en in Leiderdorp zijn het er bij beiden nog tien. Vrijwilligers komen er een uur per week aan huis en dat twintig weken lang. De taalontwikkeling bij deze 150 kinderen verrijkt, blijkt uit landelijk onderzoek. Maar het kan beter. ,,Ouders kunnen meer doen om het taalgevoel bij hun kinderen te bevorderen’’, concludeert Fariidah van Leeuwen van Jes Rijnland. ,,Daar gaan wij ze bij helpen.’’

Van Leeuwen overhandigde woensdag het onderzoek in boekvorm aan de wethouders Nanning Mol (jeugdzaken) en Monique Lamers (onderwijs) van Voorschoten. Daarin staan de resultaten van de effectstudie ‘Werkt de Voorleesexpress?’ van de Erasmus Universiteit in opdracht van de Stichting Lezen. De Voorleesexpress is een taalbevorderingsprogramma waarmee Jes Rijnland werkt. Jes, een organisatie die opkomt voor kansarme kinderen, werkt hiervoor samen met de plaatselijke bibliotheek en welzijnsorganisatie Voorschoten Voor Elkaar.

Conclusie van de onderzoekers is dat het voorlezen volgens deze methode helpt. ,,De kinderen gaan niet vooruit in woordenschat, maar wel in verhaalbegrip en het aantal boeken dat ze leren kennen.’’ Ouders gaven aan dat ze door het bezoek van de voorleesvrijwilliger zelf ook intensiever gaan voorlezen.

Toch kan de taal zich nog beter ontwikkelen, stellen onderzoekers Aike Broens en Roel van Steensel. Ze adviseren ouders vaker voor te lezen en taalspelletjes te doen. Om ze te stimuleren werkt Jes Rijnland aan een groter aanbod van boeken in verschillende talen. Ook komen er via apps taalspelletjes in meerdere talen beschikbaar. ,,Ouders kunnen dan in hun moedertaal aan de slag’’, legt Van Leeuwen uit.

Tweede taal

Zo leren kinderen van bijvoorbeeld statushouders nog geen Nederlands? Volgens Van Leeuwen valt dat erg mee. ,,Als kinderen hun moedertaal goed beheersen, pakken ze een tweede taal ook makkelijker op.’’

De beide wethouders luisteren met interesse naar het verhaal van Van Leeuwen. Mol gaf aan wel eens aan een ‘bondgenotenontbijt’ te zitten met collega’s uit de regio, scholen en bibliotheken. ,,We werken dan samen om de laaggeletterdheid aan te pakken. Want dat is echt een probleem.’’ Dat Jes Rijnland laaggeletterdheid bij kinderen wil voorkomen door het voorlezen bij gezinnen, vinden hij en Lamers een positieve ontwikkeling. ,,Voorgelezen worden, maakt kinderen slimmer’’, weet Lamers die in het onderwijs heeft gezeten. ,,Als je voorgelezen wordt, is de kans dat je lezen leuk vindt, ook groter.’’

Wethouder Mol plaatste wel een kanttekening: ,,Scholen en gemeenten gaan steeds vaker op de stoel van ouders zitten.’’

Van Leeuwen kinkt: ,,Ze moeten inderdaad zelf aan de slag. Wij leren ze ook het voorlezen van ons over te nemen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.