’Werk Surinamestraat verliep niet chaotisch’

Binnert Jan Glastra
Leiden

Het leek misschien chaotisch, maar het werk dat begin dit jaar in de Leidse Surinamestraat werd uitgevoerd, verliep zoals dat hoorde. Wel werd een dracht voor herstelwerk te laat gegeven. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van partij Sleutelstad.

Maarten Kersten van Sleutelstad vroeg burgemeester en wethouders naar de in zijn ogen zeer slechte participatie rond werkzaamheden en de klachtenregen over dat soort werk. Die kwalificaties herkennen B en W niet, schrijven zij in antwoord. Bovendien is werk aan kabels en leidingen, nou niet echt iets voor burger om bij te participeren. Het hing in dit geval over de vervanging van 200 meter hogedruk-gasleiding, waarin meerde lekkages zaten.

Wat betreft de informatievoorziening is alles gelopen zoals dat hoorde, stelt het stadsbestuur. De bewoners zijn steeds geïnformeerd over wat er wanneer zou gebeuren.

Wel zijn er fouten gemaakt bij het toezicht op het werk. Te laat nadat de gemeente constateerde dat de herbestrating niet goed was uitgevoerd, is de opdracht gegeven om dat te herstellen. Dat heeft erin geresulteerd dat de gemeente de werkafspraken daaromtrent nu heeft aangepast, schrijven B en W.

Zij hebben er begrip voor dat het er allemaal wat chaotisch heeft uitgezien omdat het een complexe operatie was. De buidvervanging was gecombineerd met de sanering van een flat, juist om de overlap te beperken.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.