Leiden wil sneller en meer groene daken, parkjes en minibossen

Binnert Jan Glastra
Leiden

Het Leidse stadsbestuur wil een nauwere samenwerking op gang brengen met inwoners, ontwikkelaars, bedrijven en andere organisaties. Dit om de stad sneller en beter te kunnen vergroenen. Burgemeester en wethouders hebben alvast een groene kansenkaart gemaakt als agenda voor een dit najaar te vormen ’groene alliantie’.

Groene daken, meer bomen, pleintjes ombouwen tot parkjes, minibossen en ga zo maar door: de gemeente wil zo veel mogelijk doen om de stad te vergroenen.

Over het merendeel van de gebouwen en terreinen heeft zij echter helemaal niet zo veel te zeggen. Bovendien moet de gemeente er ook nog eens voor zorgen dat er meer huizen komen.

Burgemeester en wethouders nodigen ’de stad’ daarom uit om samen een plan te gaan maken.

Kansen

De uitgangspunten voor die samenwerking heeft het stadsbestuur nu vastgelegd in een groene kansenkaart die te vinden is op de gemeentelijke website. Ook staan daar plannen die de gemeente sowieso gaat uitvoeren, zoals het ’ontstenen’ van een aantal straten.

Om daarmee al te kunnen beginnen, hebben B en W voor dit jaar vast 475.000 euro vrijgemaakt. Daarvan komt 50.000 euro uit het ’bomenfonds’, een fonds waarin geld gestort moet worden als voor projecten gekapte bomen niet worden herplant.

Een belangrijk onderdeel in de groene kansenkaart is het verbinden van de ’groene hoofdstructuur’ in de stad. Op diverse plekken mist een groene verbinding tussen belangrijke parken.

De Tuin van Noord moet verbindingen krijgen met wijkpark Merenwijk en de Kikkerpolder. Park Kweeklust moet de Plesman zien over te steken en langs het spoor in de Stevenshof is groen nodig.

Versteende locaties die getransformeerd kunnen worden tot miniparkjes zijn er vooral in het centrum, maar ook in de Merenwijk, de Stevenshof en Roomburg zijn enkele kansrijke plekken aangewezen. Verder ziet de gemeente veel mogelijkheden voor groene oevers en het versmallen van stoepen ten gunste van groen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.