Lintjesregen Leidse regio en Rijn- en Veenstreek

De Leidse burgemeester Lenferink reikt onderscheidingen uit in de Hooglandse kerk.© Foto Hielco Kuipers

Uit naam van koning Willem-Alexander zijn vrijdag tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek weer tientallen onderscheidingen uitgedeeld. De meeste lintjes vielen in de categorie Lid in de Orde van Oranje-Nassau (51). Drie gedecoreerden mogen zich Ridder noemen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en a in de Orde van Oranje-Nassau. Drie gedecoreerden kregen de titel Officier toebedeeld.

Leiden

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Martha Roggenkamp, hoogleraar Energierecht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij is de eerste hoogleraar Energierecht in Nederland en wereldwijd geldt zij als pionier en boegbeeld op haar vakgebied. Door de jaren heen is zij van grote betekenis geweest voor de regulering van de energiesector en de juridische aspecten van urgente thema’s als de liberalisering van de energiemarkten, leveringszekerheid van energie voor consumenten, waddengas, aardbevingsproblematiek in Groningen, publiek aandeelhouderschap in energiebedrijven en CO2-opslag op zee.

Hendrika Lena (Heleen) Murre - van den Berg, wereldwijd een van de toonaangevende en leidende wetenschappers op het terrein van het Midden-Oosten en het oosters christendom. Van 2004 tot 2007 was zij in Leiden opleidingsdirecteur van de Faculteit Godgeleerdheid. In 2008 werd zij benoemd tot hoogleraar voor de Geschiedenis van het Moderne Wereldchristendom, in het bijzonder in het Midden-Oosten. In 2012 werd zij als onderwijsdirecteur verantwoordelijk voor de bachelor en masteropleidingen Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamstudies. In 2015 werd Heleen Murre benoemd tot directeur van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen en in 2016 werd ze bijzonder hoogleraar Oosters Christendom aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wil Baart-Verstraaten (85) is veertig jaar vrijwilliger bij buurthuis Matilo.aan de Zaanstraat waar ze bingo’s en bardiensten draaide, en feesten en tripjes organiseerde. Ook is ze collectante voor de kankerbestrijding, de hartstichting en het dierenasiel.

Ingrid van den Berg (55) is veertig jaar actief bij de Leidse Watervrienden waar ze vanaf haar twaalfde zwemles gaf in beide Leidse baden. Bij die vereniging werkte ze voor het clubblad en maakte deel uit van het bestuur.

Jacoba Bodijn – van der Linden (79) is twintig jaar betrokken als vrijwilliger bij de Leidse Hartebrugkerk. Daar organiseert ze de ouderensoos met bingo en sjoelen. Ook bezoekt ze ouderen en surveilleert nog bij de tentamens van medische studenten in de Pieterskerk.

Ap (68) en Sonja (66) Gluvers vormen een echtpaar dat al decennia zwemlessen geeft in Den Haag. Binnen verschillende zwemcommissies bekleedden ze uiteenlopende functies. Beiden zijn vrijwilligers bij Dekker Tennis in Warmond.

Tom Holswilder (57) leidde jongeren op in het horecavak en doet dat sinds 2016 bij project Hof van Sijthoff. Ook houdt hij ‘bedankmiddagen’ voor mantelzorgers en hij bracht gelden bijeen voor gehandicapten. Verder is hij de motor van het 3 Octobergilde.

Joke van der Poel (67) geeft sinds 1969 zwemles aan kinderen bij de Leidse Reddingsbrigade. Daarnaast is zij meer dan dertig jaar vrijwilliger geweest bij het Rode Kruis en zet ze zich al ruim 25 jaar in voor de parochianen van de Hartebrugkerk. Ook vervult ze een functie bij de 3 October Vereeniging en de Leiden Marathon.

Mary Pouw-Don (74) was vrijwilliger bij de Leidse Zijlwijkschool en kerkelijk centrum De Regenboog waar ze zich inzette voor ouderen. Ook is ze voorzitter van de Cliëntenraad van de Valkenhof en is ze voorleesoma op de Brede School in de Merenwijk.

Paula van Schooten - de Keijzer (56) is de drijvende kracht achter de bewonerscommissie van de Cruquiuslaan. Ook is ze voorzitter van de belangenvereniging van de huurders van Portaal. Bovendien is ze lid van de Raad van toezicht van het WOZ-fonds.

Paula Schouten – Van der Hulst (73) en Ton Schouten (73) zijn beiden actief bij voetbalclub Docos. Hij was als bestuurslid verantwoordelijk voor het terreinbeheer. Mede dankzij hem konden kleedkamers gebouwd worden, evenals een bar, krachthonk en tribune. Zij was lid van het hoofdbestuur en zette zich in voor de meisjesafdeling. Het echtpaar is dertig jaar actief als vrijwilliger bij de Petruskerk in Leiden.

Jan Segijn (94) is al dertig jaar vrijwilliger bij stichting Radius waar hij diverse activiteiten voor gehandicapten organiseerde. Ook regelt hij jaarlijks de drie oktober maaltijd voor ongeveer 70 personen. Bovendien was hij voorzitter van het reisgezelschap voor vijftig ouderen.

Jan Vis (68) was vanaf zijn 21ste zondagsschoolmedewerker bij de Westhill-kinderdiensten in wijkgebouw Staalwijk van de Hervormde Kerk. Daar richtte hij de jeugdsociëteit op. Hij was actief bij kampeerclub LCKV, bij geloofsgemeenschap de Regenboog en Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior Leiderdorp en Ex Animo in Leiden.

Peter Weeda (68) was actief bij zwemvereniging de Leidse Watervrienden en hij is 43 jaar actief bij de Leidse Zwemvierdaagse in zwembad De Zijl. Vanaf 2000 levert hij een grote bijdrage aan de Leiden Road Runners Club.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Huub Frencken (77) was stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam, en daarnaast actief bij hulporganisatie voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Ook was hij bestuurslid van het Klein Leids Liederenkoor, Vereniging van de Vrienden van de Leidse Hout en het amateurkunstfestival.

Roelof Hol (68) is al geruime tijd voorzitter, en daarmee hét gezicht, van hockeyclub Roomburg. Hij begon er als coach en begeleider en archivaris. Bovendien is Hol voorzitter van de stedenband met Oxford en vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Cor Smit (63) is de stadshistoricus van Leiden. Hij geeft regelmatig lezingen over de historie van de stad en hij organiseert regelmatig stadswandelingen. Daarnaast heeft hij talloze publicaties op zijn naam en was hij verantwoordelijk voor de Historische Canon van Leiden. Bij een reeks historische verenigingen en stichtingen was hij bestuurslid.

Cent van Vliet (69) was jeugdouderling bij de Jeruzalemkerkgemeente Amsterdam en was vervolgens voorzitter bij de Hervormde Pauluskerkgemeente in Gouda. Daarna was hij actief bij Samen Op Weg Gemeente in Brussel en de Kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente. Vanuit die rol was hij in 2007 oprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk in Leiden. Ook binnen het CDA vervulde hij functies.

Leiderdorp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Onder de gedecoreerden in Leiderdorp één echtpaar: Gerda en Piet van der Meer – het ’gouden koppel’ van scheidsrechtersvereniging COVS - kregen allebei een lintje. Gerda is al 34 jaar vrijwilliger, zorgt in de kantine voor hapjes en drankjes en beheert sinds 2010 met haar man de accommodatie. Piet van der Meer vervulde de afgelopen 38 jaar tal van bestuursfuncties bij de COVS en was scheidsrechter en rapporteur bij de KNVB.

Hans Kruidenberg krijgt zijn onderscheiding niet alleen omdat hij al jaren voorzitter is van de Leiderdorpse Oranjevereniging. Hij is ook een van de mensen achter de jaarlijkse Doeshavenconcerten en de Kerstafette, doet veel werk voor de Parochie De Goede Herder en besteedt ook nog veel tijd aan mantelzorg voor zijn schoonouders.

Conny Keijzer ontvangt de onderscheiding omdat zij zich al 27 jaar inzet voor het rolstoeldansen. Zij was medeoprichter van de Jesdancers in Leiderdorp en is daar instructeur. Die functie vervult zij ook in Amstelveen en bij het Showteam Amsterdam. Daarnaast is zij instructeur rollatordansen.

Corry Jansen-Raven krijgt het lintje omdat zij al dertig jaar vrijwilliger is bij de Landelijke Luisterlijn van hulporganisatie Sensoor. Verder is zij sinds 2010 vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Sinds vier jaar is mevrouw Jansen ook coördinator bij de stichting Allegoeds, die vakantieweken voor ouderen organiseert.

Kaag en Braassem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toos van der Poel – Hoogenboom (60) wast sportkleding bij ROAC en trekt de Hanepoelloop, maar is ook betrokken bij R.K. Parochiekern Oud Ade/Rijpwetering en de Franciscus Parochie te Warmond. Ze collecteert jaarlijks voor de Nierstichting en het Epilepsiefonds en coördineert die collectes ook. Verder is ze betrokken bij Stichtingen Groen Licht en Hugo van der Poel en verzorgt ze als lid en vrijwilliger bij zangkoor Joy verzorgt ook de koffie. Van 1976 tot 1985 organiseerde ze jeugdkampen van gymnastiekvereniging Oud Ade.

Theo van Rijn (70). Bij Toneelvereniging St. Theodulfus in Oude Wetering was hij tussen 1978 – 2000 bestuurslid en regisseur, zat hij in de feest- en de lichtcommissie én richtte hij, twintig jaar geleden, de jeugdafdeling op. Deze eeuw is hij koster in Roelofarendsveen en voorzitter van KBO afdeling Kaag en Braassem. Met de Combibus rijdt hij ouderen en hulpbehoevenden en bezorgt hij maaltijden van Tafeltje Dekje.

Joop Gies Broesterhuizen (79) is al 65 jaar spelend lid bij muziekvereniging Liefde voor Harmonie en Qizum Muziq. En voor de Rijnlandse bedevaart naar Kevelaer organiseerde hij de muzikale begeleiding. Ook reed tien jaar lang de buurtbus van Alkemade. Met zijn vrouw organiseert hij maandelijks fietstochten voor senioren.

Cor Akerboom (65) is al veertig jaar betrokken hij het kruiswerk. Bij Stichting Huisvesting Gezondheidszorg Alkemade is hij penningmeester én voorzitter. Bij voetbalvereniging DOSR zit hij in de sponsorcommissie en is hij op zaterdagen al twintig jaar gastheer. Ook was hij er jeugdtrainer.

Jan Hollem (83). Alarmeringssystemen voor personen zijn al dertig jaar zijn ding, onder meer bij stichting Radius. Bij de Dorpskerk in Leimuiden organiseert hij koffieochtenden voor inwoners die slecht ter been zijn. Tijdens de diensten in de Hooglandse kerk in Leiden bedient hij licht en geluid. Ook helpt hij hier bij evenementen.

Hans van Leeuwen (56) is al 34 jaar lang bestuurslid bij tafeltennisvereniging Play Fair in Leimuiden. Ook als lid is hij overal inzetbaar. Verder is hij medeoprichter en bestuurslid van supportersvereniging De Twaalfde man en van de Stichting Vrienden van S.V. Kickers ’69.

Bernard Kraan (74). Van zijn 17de tot zijn 62ste speelde bij sportvereniging M.M.O in Hoogmade. Ook was hij er jeugdleider (11 jaar), leider/coach (5 jaar) en trainer van de lagere seniorenelftallen (26 jaar) en bestuurslid (20 jaar).

Hazerswoude

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

André Niezen (78) zet zich al vanaf 1996 in voor het Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn: tot 2016 als beheerder en nu nog als toezichthouder. Ook was hij actief lid van de EHBO-vereniging daar.

Mieke den Haan-Zaal (62) is vanaf 1985 zeer actief lid van de Protestantse Gemeente de Korenaar. Ook is ze vrijwilliger bij Driehof-WIJdezorg en bestuurslid van het bezoekwerk Zonnebloem Rijnwoude-Zuid.

Zwammerdam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerbrand van Ast (58): is sinds 1989 lid van het Zwammerdams Amateur Toneel. Hij verricht er hand- en span diensten en was er - net als bij de Historische Werkgroep Zwammerdam - jarenlang penningmeester. Van voetbalvereniging Zwammerdam wás hij voorzitter en van Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot nut van ’t algemeen ís hij dat.

Nico Hoogeveen (74) was van 1964 tot 2005 klusser, manusje van alles en coach bij wielervereniging Avanti. Vanaf 2000 onderhoudt hij diverse stukken groen, zoals de schooltuin, het dorpshuis en rond de monumenten in het dorp. Tien jaar geleden kwam daar het sportcomplex van voetbalvereniging Zwammerdam bij en in 2015 Dorpshuis de Zwanenburcht. Ook was hij vrijwilliger bij de Vakantie Kinderspelen Zwammerdam.

Alphen/Boskoop

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Peter de Smet (66): heeft veel betekend op het gebied van medicatieveiligheid. Zo was hij hoofdauteur van het op dat gebied baanbrekende HARM wrestlingrapport. Ook heeft hij een reeks toonaangevende publicaties op het gebied van bijwerkingen van en interacties met kruiden op zijn naam staan. Begin jaren tachtig was hij hoofd van de toenmalige Documentatie en Informatiedienst van de KNMP, wat nu het Geneesmiddel Informatie Centrum is. In 2001 werd hij buitengewoon hoogleraar in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

Frank Ponsioen (60): is bestuurslid/voorzitter van VNO-NCW / Bedrijfsleven Rijnland en de Stichting et Certitudo. Ook was hij penningmeester van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en de Stichting Exploitatie Golf Alphen aan den Rijn. Als de man die de Alphense en Gouse vestiging van Grant Thornton groot maakte, was hij ook voorzitter van de Vereniging Ondernemingen Alphen a/d Rijn. Ook zat hij in de Raad van Toezicht van de Stichting Participe en van de Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken (SCOPE). Verder trok hij de Diamantweek en is hij al jaren actief voor de Lions club Alphen aan den Rijn.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Sonneveld (75) was van 1981 tot 1988 en van 1996 tot 2002 voorzitter van de Alphense Zwem Club A.Z.C. In de tussentijd was hij bestuurslid en secretaris van de Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn (V.O.A.). Ook was hij jarenlang bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (K.N.M.C.) en de -mede door hem opgerichte - Golf- en Countryclub Liemeer en na de oprichting was hij bestuurslid. Vanaf 2004 bekleedt hij diverse functies bij de Hervormde kerk Alphen aan den Rijn.

Stef Strik (56) was raadslid in Alphen aan den Rijn (van 1994 tot 2002), voorzitter van de Stichting Alphense kinderboerderijen (van 1998 tot 2002) en bestuurder van Waterschap De Oude Rijnstromen. Tegenwoordig is hij bestuurslid bij de Stichting Willeke Alberti Foundation en de energiecoöperatie Zon op Alphen. Ook trekt hij allerlei vogel- en vlinderwerkgroepen.

Jo Moerings (88) is al vanaf 1977 vrijwilliger in het kerken- en bejaardenwerk van Parochie H. Thomas (daarvoor parochie De Heilige Geest). Zo organiseerde ze Open Dagen, zette ze de lectuurtafel op en zat ze in de Commissie Pastoraal Bezoek. Vanaf 1981 begeleidt ze demente bewoners van het Verpleeghuis Oudshoorn naar de kerkdienst.

Cor Hogenes (77) was in de jaren zeventig jeugdouderling en jeugdsoosleider bij de Salvatorikerk. Van 1985 tot 1992 was hij secretaris en scheidsrechter bij volleybal vereniging DAC en vanaf 1990 verricht hij grote en kleine klussen bij de Goede Herderkerk, werkt hij er in de tuin en fungeert hij regelmatig als koster.

Ina Hogenes-van Bostelen (75) zet zich al vele jaren in voor de (Goede Herder)kerk en vrouwenvereniging GHOD, maar ook voor Rode Kruis, handwerkclub Driehoorne. Als wijk-ouderling besteedt ze veel aandacht aan het bezoeken van kerkleden, maar via de Werkgroep Pastoraat (30 leden) organiseerd ze ook dagjes uit voor ouderen.

Anneke de Jong-Demoet (72) is al sinds 1986 vrijwilliger in verpleeghuis Oudshoorn. Zo haalt, brengt en begeleidt ze bewoners bij diensten en vieringen.

Piet Hoeksel (71) is al ruim vijftig jaar lector bij de Parochie Heilige Thomas, voorheen Parochie Bonifacius. Vanaf 2011 is hij tevens vice-voorzitter en begeleidde hij de fusie tussen verschillende regionale parochies. Ook is hij voorzitter van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Alphen aan den Rijn. Hij heeft meerdere publicaties over de Joodse Gemeenschap in Alphen aan den Rijn op zijn naam staan en publiceerde, als redactielid, het nodige voor de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.

Cees Verheij (72): voor de Gereformeerde Gemeente (Ichtuskerk) van Boskoop betekent hij al jaren het nodige op het gebied van beheer en onderhoud. Zo coördineerde hij in 2015 de werkzaamheden bij de renovatie van de pastorie. Ook was hij 16 jaar lid van het bestuur ten behoeve van Boskoopse Bejaardentehuizen.

Janny Knoop-de With (82): collecteert al vanaf 1974 jaarlijks voor de KWF Kankerbestrijding. Sinds 1976 is ze actief voor de Protestantse Gemeente Boskoop. Voor de Amateur Groentetuinvereniging Boskoop was ze penningmeester en bij de Stichting Groene Hart was ze secretaris, deed ze de donateursadministratie en organiseerde zij twee keer per jaar een excursie.

Benthuizen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wijnand Goudzwaard (60): zat van 1987 tot 2014 bij de vrijwillige brandweer in Benthuizen. Hij begon als ploeglid en eindigde als postcommandant. In 2002 en 2003 was hij, bij het verbouwen van het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente, bouwvakker. Ook helpt hij het Bentwoud onderhouden, is hij plaatsvervangend voorzitter van het Gebruikersplatform van Staatsbosbeheer en secretaris van het dorpsoverleg Benthuizen. Vanaf 2017 is hij lid van de commissie die ondersteuning biedt aan een jonge predikant die wordt uitgezonden naar Oostenrijk. Bij Cycle for Hope was hij een drijvende kracht achter evenementen om geld binnen te halen, zoals een benefietdiner en concert. Net zo makkelijk hielp hij bij werkvakanties die uitgaan van de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer.

Koudekerk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Loek Kenter (70 jaar): is al sinds 1994 in de weer voor het Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn. Hij was er voorman van de groenploeg, algemeen lid van het stichtingsbestuur, lid van de beheercommissie en ’dagverantwoordelijk toezichthouder’. Bij Stichting Trouble Tree was hij jongerenbegeleider en vanaf 2009 is hij actief binnen de plaatselijke EHBO-vereniging.

Oegstgeest

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer dr. R.J. Demaree: voor zijn betrokkenheid bij archeologische opgravingen en kennis van oude Egyptische handschriften uit Deir-el Medina (een oud-Egyptisch dorpje in de buurt van Luxor ongeveer 1150 jaar v C) en zijn kennis van het dagelijks leven daar zo’n 3000 jaar geleden. Mede door hem is de Leidse Egyptologie een van de belangrijkste centra voor de studie van het hiëratisch (het oud-Egyptische schrift voor literaire en administratieve teksten).

De heer ir. E.A.P. Koningsveld: voor zijn grote betekenis voor de ergonomie, de professionalisering van het vak ergonomie (op nationaal en internationaal niveau) en zijn betekenis voor het hockeyspel. Zo was hij een van de oprichters van LOHC de Blauwe Jassen, een systeem dat door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is overgenomen, waarbij ervaren scheidsrechters met blauwe jassen, gevraagd en ongevraagd advies geven aan nieuwe en onervaren scheidsrechters.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer L.A. Weyzig: wordt benoemd tot voor zijn onder andere zijn vrijwilligerswerk bij vereniging Harttrimmers Leiden, de Stichting Radius en golfclub UDO, waarbij hij zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering sterk betrokken was bij de herinrichting van de Voscuyl en het realiseren van een 9 holes golfclub op die plek.

Voorschoten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Agnes Oudshoorn: sinds 1978 actief bij gymnastiekvereniging Avanti en bij de kerk. Ze bezoekt de handwerkclub, zette koffie voor de Parkinson hulpgroep, verzamelt oud papier waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten en jaarlijks regelt ze de binnen- en buitenspeeldagen voor de jeugd van Voorschoten. In het verleden was ze jeugdtrainer bij voetbalvereniging SVLV en de kinderclub begeleid bij buurthuis De Boschbloem en zat ze in het bestuur van de RK contactclub.

Oranje-Nassau

Barie Verhoog: Actief bij VIA 55+ en later bij Voor Elkaar. Aanspreekpunt voor de Open Eettafel, zette zich in voor Vluchtelingenwerk Voorschoten en voor de Protestantse Gemeente Voorschoten. Ze was er pastoraal ouderling en onderhield nauwe banden met de Rooms Katholieke Parochie en de Church of St. James.

Wassenaar

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Kees van der Graaf (68): Zet zich in voor de belangen van mensen met een spierziekte, FSHD in het bijzonder omdat zijn zoon daaraan lijdt. In 1997 richtte hij de FSDH Stichting op. In 2014 richtte hij biotechnologisch bedrijf Facio Therapies op, dat zich richt op het ontwikkelen en maken van medicijnen voor de behandeling van FSHD. Was oprichter van de Stichting Spieren voor Spieren.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Coks Bosman (71): Tot 2012 chirurg bij Antoniushove in Leidschendam, diverse bestuursfuncties bij de Nederlandse Vereniging van Heelkunde. Vrijwilliger bij de Nederlandse Golf Federatie, de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub en binnen de Wassenaarse Hockeyclub HGC.

Marnix van Rij (58): Richtte in 1984 de CDA-jeugdafdeling Wassenaar op. Was raadslid en wethouder. In 2015 werd hij lid van de Eerste Kamer. Hij werkt sinds 1994 bij Ernst en Young en bouwde een fiscale praktijk op. Daarnaast was hij lid van diverse besturen, zoals de Nederlandse Belasting Adviseurs, Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden en vermogensfonds Jan Cornelia.

Robert van Lit (63): Zet zich in voor de geschiedenis van Wassenaar en omstreken. Deed veel onderzoek naar historische en archeologische achtergronden van Wassenaar en publiceerde tientallen artikelen en boeken. Actief binnen de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Was betrokken bij een aantal grote opgravingen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Doris Diels-Krafft (83): Verdiepte zich tijdens haar verblijf in Japan in 1963 in de Japanse bloemsierkunst Ikebana. Introduceerde de Japanse bloemschikkunst in Nederland. Richtte in 1979 het Ikenobo Chapter Nederland op, dat deel uitmaakt van de school in Japan. Ze was ruim 50 jaar docente, organiseerde tentoonstellingen en studiereizen naar Japan, gaf demonstraties en workshops. Ze schreef boeken en droeg zo bij aan de verspreiding van Japans cultureel erfgoed.

Jan Klein (79): Werkte 40 jaar als programmeur en controller bij Amvest/Aegon. Was vrijwilliger bij de Watersportvereniging Nieuwe Meer te Aalsmeer. Was voorzitter van de jeugdzeilcommissie en was penningmeester bij Combi Amsterdam, is vrijwilliger bij de Sint Jozefkerk.

Wil Schelhaas-van Nes (78): Actief bij de Protestantse gemeente Wassenaar, lid van het pastorale team, sinds 2000 doet ze allerlei vrijwilligerswerk zoals bij de Stichting Gehandicapten Wassenaar, CDA, Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties.

René van Well (72): Is inwoner van Den Haag, maar is vooral actief in Wassenaar waardoor burgemeester Koen hem de onderscheiding uitreikt. Is actief bij bridgevereniging Gezelligheid Troef en bij woon- en zorgcentrum Duinstede.

Zoeterwoude

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw P. Turk-Distelvelt: Vanaf 1980 tot heden zorgt mevrouw Turk dat tijdens de wekelijkse repetities van het parochiekoor St. Cecilia altijd een kopje koffie en een koekje klaar staat. Op de jaarvergadering verzorgt zij de drankjes en hapjes. Daarnaast was ze van 1976 tot 1981 jeugdscheidsrechter bij de voetbalvereniging SJZ, waar ze van 1980 tot 2013 vrijwilligster achter de bar was. Ook is zij vrijwilligster bij Gemiva-Svg Groep, locatie Swetterhage.

Mevrouw J.A.E. van Haastert: Vanaf 2000 tot 2018 is mevrouw Van Haastert vrijwilliger van de wereldwinkel Zoeterwoude. Zij heeft zich ingezet als bestuurslid, winkelmedewerker en de organisatie van de Lentemarkt. Vanaf 2014 tot heden is ze de steun en toeverlaat van een Nepalese familie uit Zoeterwoude. Van 2000 tot 2008 was mevrouw Van Haastert bestuurslid bij de parochie Charitas Instelling PCI.

De heer J. Matze: Vanaf 2003 tot heden is de heer Matze bestuurslid en betrokken vanaf de eerste minuut bij de oprichting en voortgang van de huurders organisatie ‘de Huurderij’. Vanaf 1980 tot heden gediplomeerd jeugdschaatstrainer bij de IJsclub Zoeterwoude, waar hij zomer- en wintertrainingen verzorgt.

Lees ook: Het heeft Zijne Majesteit behaagd... een overzicht van alle lintjes in de Duin- en Bollenstreek

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.