Wethouder Leiderdorp beschuldigde boeren onbewust: ’Had motie beter moeten lezen’

Daan Binnendijk.
© Archief
Leiderdorp

De Leiderdorpse wethouder Daan Binnendijk heeft zijn excuses aangeboden aan de boeren in de Boterhuispolder.

Binnendijk ’omarmde’ een maand geleden een motie, waarin stond dat de boeren ’zich niet aan de Wet natuurbeheer houden en te vroeg maaien’.

In de door de LPL ingediende motie werd de wethouder gevraagd de weidevogels in de Boterhuispolder beter te beschermen. De enkele maanden geleden aangetreden CDA’er Binnendijk reageerde enthousiast.

,,Ik had de motie beter moeten lezen’’, zegt hij nu in een interview op de pagina ’gemeenteberichten’ in het Leiderdorps Weekblad. ,,Met de motie hebben we grondeigenaren, pachters en boeren ten onrechte beschuldigd. Ik wil ze dan ook mijn oprechte excuses aanbieden.’’

Nadat de motie de steun had gekregen van de hele gemeenteraad en de wethouder hem had overgenomen, ontving de gemeente boze brieven van de agrarische coöperatie De Groene Klaver en twee boeren uit Hoogmade die grond hebben in de ’recreatiepolder’.

Die zijn het meer dan zat dat de Leiderdorpse gemeenteraad hen er steeds van beschuldigd geen rekening te houden met de weidevogels, terwijl de gemeente fiets- en wandelpaden door het gebied heeft aangelegd.

Wethouder Binnendijk erkent nu in het interview wat de boeren zeggen, namelijk dat zij de bescherming van de weidevogels zeer serieus nemen. Hij wil ’heel graag met de betrokken agrariërs om de tafel’.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.