Premium

Vrachtverkeer blijft in Brouwerstraat: ’Verbod komt er niet omdat effect gering zal zijn’

Vrachtverkeer blijft in Brouwerstraat: ’Verbod komt er niet omdat effect gering zal zijn’
De drukte in de Brouwerstraat in Rijnsburg is al jarenlang een probleem.
© Archieffoto Taco van der Eb
Rijnsburg

In de drukke Rijnsburgse Brouwerstraat komt geen vrachtwagenverbod. Dat is de uitkomst van een langdurig onderzoek dat al door het vorige gemeentebestuur werd toegezegd.

Navraag bij andere gemeenten die hier ervaring mee hebben, leert ’dat er weinig effecten te verwachten zijn van een dergelijk verbod’. ’Bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven, zeker voor de Brouwerstraat, als onderdeel van het autonetwerk van Rijnsburg’, schrijft het huidige college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van CDA-gemeenteraadslid Jonathan de Mooij uit Rijnsburg. ’Andere wegen, andere mogelijkheden zijn er voor het bestemmingsverkeer niet.’

Daar komt bij dat de verkeerspolitie een vrachtwagenverbod heeft afgeraden, omdat handhaving ’geen haalbare kaart zal zijn’.

De problematiek in de Brouwerstraat, en de ontsluiting van heel Rijnsburg, is volgens het gemeentebestuur een zeer complexe materie. Vandaar dat het lang duurde voordat De Mooij een reactie kreeg op zijn vragen en suggesties.

Een ’zinkpaal’ plaatsen om de veiligheid in de Brouwerstraat te bevorderen, ziet het gemeentebestuur absoluut niet zitten. In een drukke straat met veel bestemmingsverkeer, hulpdiensten en openbaar vervoer, is dat ’een gevaarlijk en onlogisch object’. Ook de suggestie om aparte fiets- of suggestiestroken te maken, krijgt geen bijval. ’Gezien de grote verkeersdrukte zal de fietser de eigen ruimte moeten claimen. De vraag is of fietsers dat ook daadwerkelijk willen/durven doen.’

Wel is het gemeentebestuur het met De Mooij eens dat de zebrapaden weer duidelijk zichtbaar moeten worden voor automobilisten. Dat gaat in de zomer gebeuren. Ook denken ze hetzelfde over de ideale oplossing: de aanleg van de Pioniersbaan, een weg tussen de A44 en de N206 ten noorden van Rijnsburg. Katwijk gaat ’nut en noodzaak’ daarvan onder de aandacht brengen bij het nieuwe provinciebestuur.

Vier vragen van De Mooij over maatregelen in de Brouwerstraat blijven nog onbeantwoord. Het college wil voor goed onderbouwde antwoorden eerst met de gemeenteraad spreken, omdat iedere maatregel die in de Brouwerstraat wordt genomen elders in Rijnsburg en de gemeente doorwerkt, en daar nieuwe of grotere problemen kan veroorzaken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.