Voorschoten ’krabbelt op, maar zorgen blijven’

Voorschoten

Voorschoten heeft vorig jaar 920.000 euro meer binnen gekregen dan uitgegeven. ,,Voorschoten krabbelt op’’, zegt wethouder Marcel Cramwinckel. ,,Maar ik zie ook zwaar weer aankomen.’’

Het positieve resultaat is een gevolg van de verkoop van gemeentegrond, minder personeelskosten door de vele vacatures, minder onderhoud aan het gemeentehuis. ,,En opvallend is een meevaller op de pensioen- en wachtgelden voor oud-wethouders van 328.000 euro.’’ Daar tegenover staat een structurele tegenvaller op de jeugdhulp van een miljoen euro.

Een groot deel van het overgebleven geld reserveert Voorschoten voor zorgtaken. Ook komt er een potje voor het opvangen van de forse bezuiniging op subsidies. Verder gaat er geld naar de versterking van het ambtenarenapparaat werkorganisatie Duivenvoorde. Drie ton is bestemd voor samenwerking in de Leidse regio.

De financiële positie van Voorschoten is het afgelopen jaar iets beter geworden, zegt Cramwinckel. De schuld is iets afgenomen en er zit iets meer geld in de spaarpot. Daarmee zijn de geldzorgen niet voorbij, waarschuwt hij. ,,De kosten voor jeugdhulp stijgen. De minister heeft extra geld beschikbaar gesteld, maar hoeveel is nog onduidelijk.’’ Andere zorgpunten zijn de stijging van CAO-lonen en pensioenen en stijgende uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen. ,,Over vijf jaar geven we een half miljoen meer uit aan gemeenschappelijke regelingen dan nu. Het is moeilijk beïnvloedbaar.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.