Alphen rekent op tekort jeugdzorg van ’een a twee miljoen euro’

Alphen rekent op tekort jeugdzorg van ’een a twee miljoen euro’
Alphen aan den Rijn

Wethouder Han de Jager (zorg/CDA) rekent erop dat hij dit jaar een a twee miljoen euro op de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn moet toeleggen.

Het gaat dan om kosten die buiten het contract met zorgconsortium Go! voor Jeugd vallen.

,,De tekorten in de jeugdzorg ontstaan in de hele keten’’, aldus De Jager, die vindt dat het rijk moet bijspringen. ,,Als het aantal meldingen bij Veilig Thuis toeneemt, zul je toch extra personeel moeten aannemen.’’

Het begrip ’woonplaatsbeginsel’ in de Jeugdwet speelt De Jager ook parten. Dit begrip regelt de kostenverdeling van specialistische hulp in instellingen, waar kinderen korter of langere tijd wonen.

De Jager heeft de brandbrief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) getekend, over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. In die brief vragen gemeenten om meer geld en dreigen ze ermee hun zorgtaken weer terug te geven aan de rijksoverheid, zoals het voor 2015 was geregeld.

Vergeleken met veel andere gemeenten loopt Alphen geen groot financieel risico met jeugdzorg. Dat komt door het contract met Go!, waarin het risico van kostenoverschrijdingen grotendeels is overgeheveld naar zorginstellingen. Go! is een samenwerkingsverband van Cardea, Curium, Gemiva-SVG, Horizon en Ipse de Bruggen.

Meer nieuws uit Leiden