Premium

Overgewicht, bodemdaling en nog veel meer mogelijke uitdagingen voor Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

Waar moet de gemeente Kaag en Braassem zich druk om maken, de komende tijd? Over die vraag buigen raadsleden zich maandag. Als voer voor de discussie dient de 97 pagina’s tellende nota ’Kaag en Braassem in beeld’, die de stand van zaken anno 2019 schetst, plus een analyse van die gegevens.

De mogelijke ’opgaven’ en ’ambities’ uit die analyse lopen flink uiteen. Tegenover maatregelen om overgewicht, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en volwassenen tegen te gaan, staan zaken als het afremmen van bodemdaling en verzilting. De helft van de ouderen blijkt hier immers overgewicht te hebben, tegen dertien procent regionaal en landelijk. Ook het alcoholgebruik onder volwassenen ligt boven het regionale gemiddelde.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.