Premium

Voorschotense verenigingen over subsidieregels: van begrip tot schrik

Voorschotense verenigingen over subsidieregels: van begrip tot schrik
Een optreden van Sinfonietta, samen met het koor van de British School in 2015.
© archieffoto
Voorschoten

Het Voorschotense verenigingsleven reageert uiteenlopend op het besluit van de gemeenteraad om circa 80 procent te bezuinigen op het subsidiebudget. Diverse clubs kregen al steeds minder en ’nóg minder’ overleven ze ook wel, blijkt uit een belrondje. De Cultuurfabriek, de koepel van dertig culturele verenigingen, is positief, maar de scouting maakt zich veel zorgen.

De gemeente besloot afgelopen donderdag alle subsidie voor culturele en sportverenigingen en de scouting te schrappen. Voor 15 september mogen ze in samenwerking met andere clubs een plan indienen voor een activiteit die nuttig is voor het dorp. De gemeente beoordeelt vervolgens of ze voor de uitvoering een subsidie van maximaal 5000 euro krijgen.

Scouting Leif Erikson en Kimball o’Hara zijn ’erg geschrokken’. De respectievelijk 130 en 90 leden tellende verenigingen kregen jaarlijks elk 9000 euro. ,,Wat wil de gemeente bereiken?’’, vraagt voorzitter Jacqueline van Rossum van ’Leif’ zich af. ,,Als waterscouts maken we hoge kosten. De jaarlijkse contributie bedraagt nu al tussen de 365 en 500 euro per jaar, inclusief kamp. We doen al veel acties om de contributie te drukken. We zijn allemaal vrijwilligers met een baan en hebben geen tijd om ook overstijgende activiteiten te organiseren.’’ Voorzitter Marijke Klijn van de landscouting Kimball knikt. ,,Het is een drama. En onverwacht. Tijdens de informatieavonden is niet verteld dat de subsidie naar nul gaat.’’ Bij Kimball bedraagt de contributie nu 37 euro per kwartaal. ,,Niet veel, maar scouting behoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Dat is het niet als de contributie flink omhoog gaat.’’

De twee hadden in elk geval een overgangsregeling verwacht. Fuseren met de andere scoutingclubs, zoals de gemeente graag ziet, is volgens hun geen optie. ,,Onze programma’s verschillen te veel.’’

Otto Schrage van scouting Impeesa (60 leden) is ook bezorgd, al weet hij nog niet hoeveel subsidie hij volgend jaar gaat vangen. Impeesa kreeg 800 euro. ,,Ik ga net als elk jaar weer een aanvraag indienen. Het feit dat we kinderen van de straat houden, is van maatschappelijk nut. Het lijkt mij dat we daarmee wel aan de voorwaarden van de gemeente voldoen.’’ Fuseren met de andere scouting is volgens hem geen optie. ,,Wij zijn katholiek, we hebben dus een godsdienstige inslag.’’

Voorschoten ’97, met zo’n 2000 leden de grootste vereniging van het dorp, moet het nieuws nog verwerken. ,,We moeten het er nog over hebben’’, zegt voorzitter Ton van Emmerik. ,,We kregen al niet veel, dus veel maakt het niet uit.’’

De twee gymnastiekverenigingen Avanti en Slank en Kwiek voelen er evenmin voor om te fuseren en zo de kosten te drukken en tijd te besparen. ,,Misschien bij de volgende generatie, maar niet nu’’, reageert Agnes Oudshoorn van Avanti. Bram van Polanen, achter de schermen actief bij Slank en Kwiek, is wel voorstander van fusie, maar ziet het er nog niet van komen. Zorgen over minder subsidie hebben ze nog niet. ,,Wij kregen al niets’’, zegt Oudshoorn. Van Polanen: ,,Ik hoorde de penningmeester zeggen dat we zo weinig kregen, we zonder subsidie ook wel overleven.’’

Beloond

Rini Teunissen van de Cultuurfabriek is positief over de nieuwe subsidieregels, omdat ze de sociale cohesie tussen verenigingen bevorderen. ,,Prestaties worden beloond. We gaan meer nadenken over wat we voor het dorp kunnen doen.’’ Als koepelorganisatie gaat hij aanvragen indienen voor de jaarlijkse cultuurmarkt, een kerst- en een zomerevenement. ,,Ook praten we met de Oranjevereniging over de viering van de 75e bevrijdingsdag.’’

Maria Huijts van het orkest Sinfonietta maakt zich zorgen over het subsidiebudget, maar is het wel eens met de nieuwe regels. ,,Bij grote steden is het al langer zo dat je beloond wordt voor prestaties. Dan kun je laten zien wat je doet, dat geeft mogelijkheden.’’ Sinfonietta denkt nog na over een activiteit waarvoor ze subsidie wil aanvragen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.