Tata Steel grootste loodvervuiler van Nederland: helft van uitstoot komt van staalgigant

IJmuiden

Tata Steel in IJmuiden is de grootste loodvervuiler van het land. De fabriek stoot meer lood uit in de lucht dan al het Nederlandse verkeer bij elkaar, en was in 2016 verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale loodvervuiling van het hele land.

Dit blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgediept. In Wijk aan Zee bestaat ongerustheid over lood, dat door gezondheidswaakhond RIVM is aangetroffen in het dorp na een grafietregen van het terrein van Tata Steel.

Lood is volgens het RIVM slecht voor de gezondheid. Het kan met name de ontwikkeling van kinderen schaden. De hoeveelheid lood die na deze grafietregen in vensterbanken en dakgoten is aangetroffen, noemen de RIVM-onderzoekers ’ongewenst’.

Tata Steel meent echter dat het lood ook uit andere bronnen afkomstig kan zijn. Een uitgebreide analyse van de emissiecijfers door deze krant leert dat inderdaad ook luchtverkeer boven het dorp flink wat looduitstoot veroorzaakt.

Er vindt nog nader onderzoek van het RIVM plaats in Wijk aan Zee en de andere dorpen en wijken rondom de IJmuidense staalfabrikant.

In het dorp is ongerust gereageerd op de constateringen van het RIVM. Met name ouders van jonge kinderen zijn bang om hun kinderen buiten te laten spelen. Dit kan volgens het RIVM geen kwaad, zolang ze daarna maar hun handen goed wassen om te voorkomen dat lood en andere zware metalen via hand-mondcontact in het lichaam komen.

Lees ook: Tata Steel de vieste buurman van Nederland

Milieugedeputeerde

Milieugedeputeerde Adnan Tekin wil van Tata meer weten over de uitstoot van lood en andere ziekmakende stoffen.

„Zoals het RIVM al heeft geconcludeerd is te veel lood onwenselijk. Het is een zeer zorgwekkende stof die zoveel mogelijk vermeden moet worden. Wij zien dat Tata stappen heeft gemaakt in het terugdringen van de loodemissies. Ik ben dan ook erg benieuwd wat Tata nog meer in petto heeft om dit structureel op te kunnen lossen want hier hoor ik te weinig over. Als voorbeeld neem ik de Roadmap 2030. Hierin ontbreken duurzame langetermijnoplossingen en wordt er niet verder gekeken dan 2030. In het kader van gezondheid ontbreekt een inventarisatie van de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen waar wij als provincie al wel mee bezig zijn en daar valt lood ook onder. Ik zou willen zien dat Tata de provincie geregeld informeert over stoffen als lood en rapporteert hoe ze dit verder kunnen minimaliseren. Op deze manier kunnen we samen tot duurzame oplossingen komen.”

Lees ook: Commentaar: Tata, de vieste buurman van Nederland, kan beter vertrekken

Dorpsraad

Dorpsraad Wijk aan Zee meent dat de provincie ook wat kan doen, namelijk de milieuvergunning van Tata Steel aanpassen. De vergunning laat toe dat Tata jaarlijks 28.000 kilo lood uitstoot, terwijl dat al jaren tussen drie- en vijfduizend kilo schommelt.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.