Leidse welzijnsorganisaties presenteren manifest tegen plannen stadsbestuur

Leiden

Achttien Leidse organisaties komen in actie tegen de gemeentelijke plannen om veel lokaal welzijnswerk opnieuw te gaan aanbesteden. ’De opgebouwde relaties en samenwerkingen laten we niet zomaar kapot gaan’, zo staat in hun korte manifest. ’Het sociale hart van de stad moet behouden blijven.’

Het stadsbestuur heeft afgelopen voorjaar het plan opgevat om een groot deel van de bestaande contracten met lokale welzijnsorganisaties en -stichtingen op te zeggen. Want in Leiden zijn ongeveer 75 organisaties en initiatieven actief op het gebied van bijvoorbeeld ouderen, jongeren, hulp en zorg. In totaal wordt nu nog 27 miljoen euro per jaar onderling verdeeld. PvdA-wethouder Marleen Damen vindt het tijd om een deel van de circa vijfhonderd verschillende ’subsidierelaties’ stop te zetten. Want soms doen de betrokken clubs hetzelfde werk en is in enkele gevallen zelfs sprake van concurrentie.

Schijnwinsten

Het gaat dan onder meer om instanties zoals Radius, Libertas, De Binnenvest, Cardea en iDoe. Met de verstrekkende stap beoogt de gemeente onder meer te bewerkstelligen dat er minder versnippering ontstaat binnen het lokale welzijnswerk. Met een nieuwe aanbesteding wint de partij met de beste inschrijving. ’Hoe mooi het ook lijkt, het geeft schijnwinsten’, zo staat in het manifest. ’De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten deze koers gevaren. Partijen die de contracten willen ’winnen’ schrijven mooie verhalen en bieden hoopvolle perspectieven voor betere sturing, minder kosten en beter werk. Maar de in het vooruitzicht gestelde efficiency en kwaliteitswinsten blijven vaak uit. Door deze aanpak krijgt de gemeente niet meer regie, maar komt juist meer op afstand tot de burger.’

Volgens de achttien stichtingen, instanties en ondernemingen heeft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid al lang aangetoond dat veel verloren gaat door overheidstaken aan te besteden. ’Inmiddels zien we in die ’aanbestedingsgemeenten’ hoe dit uiteindelijk leidt tot minder tevreden inwoners, verlies van vrijwilligers en relaties in wijken en buurten, verlies van sociaal kapitaal, verlies van focus op wat speelt in wijken en buurten.’

Combineren

Frank van Rooij, directeur-bestuurder van Radius meldt in de gezamenlijke brief: ’Er gaat ook zoveel goed. We gooien nu het kind met het badwater weg.’ De achttien willen een jaar de tijd krijgen om te kijken of ze activiteiten kunnen combineren en meer afstemmen.

Na het zomerreces reageert wethouder Damen op het manifest en wordt de brief eveneens in de gemeenteraad besproken.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.