Geen aparte gymzaal voor basisschool Het Avontuur; alle sport naar Haasbroek in Zoeterwoude

De Klaverhal in Zoeterwoude.

Gerard van der Hoeven
Zoeterwoude

Er komt, gelijktijdig met een algehele herindeling van het sportpark, een nieuwe sporthal op Haasbroek. Een aparte sportzaal voor het gymnastiekonderwijs bij basisschool Het Avontuur komt er, ter vervanging van de Klaverhal, niet.

De gemeenteraad was het er donderdag unaniem over eens al moest eenpersoonsfractie Senioren Belangen Zoeterwoude wel over de streep worden getrokken.

De financiering van de circa tien miljoen kostende operatie in de dorpskern, zal nog veelvuldig ter sprake komen. Met woningbouw op de Klaverhal-locatie en clustering van sportvoorzieningen op Haasbroek denkt het gemeentebestuur goede ijzers in het vuur te hebben.

Een niet voorzien knelpunt is dat gebouw De Buitenplaats – met basisschool Het Avontuur als belangrijkste gebruiker – al binnen een jaar na opening te klein is. Voor een optimale bezetting zijn er dertig kinderen te veel. Na de zomervakantie verhuizen enkele groepen van het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor drie dagdelen per week naar het clubhuis van SJZ.

Om het tekort aan ruimte op te vangen opperde de VVD ’Schoolwoningen’ te bouwen. Woordvoerder Roel Onderwater: „Bouw op de plek van de huidige Klaverhal enkele schoollokalen die, als ze niet meer nodig zijn, eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot woning.” Dat idee werd door de andere partijen omarmd.

Met het besluit te kiezen voor een sporthal op Haasbroek zijn niet alle hobbels genomen. Er staan meer grote projecten op stapel en daarom pleit de raad voor fasering. Dat is volgens wethouder Ruud Bouter (Progressief Zoeterwoude) ingewikkeld. „De Klaverhal is aan het einde zijn latijn, aan de Rijndijk moet snel nieuwbouw voor de Bernardusschool komen en het kunstgrasveld van SJZ moet vervangen worden.”

Het CDA zet nog vraagtekens bij de bezetting van de sporthal. Woordvoerster Astrid Coene: „De huidige bezetting is redelijk. Een nieuwe sporthal levert niet automatisch nieuwe sporters op. We blijven vraagtekens zetten.”

Progressief Zoeterwoude was eigenlijk al een week eerder akkoord.

Tevredenheid ook bij SJZ, IJsclub Zoeterwoude en de Scouting die op Haasbroek onderdak hebben of krijgen. SJZ-voorzitter Tom van der Meer: „Dit is een kans die we moeten grijpen.” IJsclub Zoeterwoude is volgens Henk Batelaan vol vertrouwen. „Wij zijn zeer voldaan. Er komt een mooie clustering van sporten op Haasbroek.”

Enthousiast is ook de scouting die nu nog aan de Noordbuurtseweg is gehuisvest. Woordvoerder Koen van der Hoeven: „Er komen nieuwe mogelijkheden. We kijken ernaar uit.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.