Wrakken in Leidse wateren worden voortaan sneller gelicht

Wrakken in Leidse wateren worden voortaan sneller gelicht
Wrakken en wrakjes nabij de Veilingkade.
© KUIPERS, HIELCO
Leiden

Wanneer kan een verwaarloosde sloep, roeiboot of zeilschip officieel worden aangemerkt als een wrak? Waarna het kan worden weggesleept of getakeld uit de Leidse grachten en singels. Met een aanvullende set regels en voorschriften probeert burgemeester Henri Lenferink deze nautisch-juridische kwestie op te lossen.

Afgebladderde verf? Gescheurd dekzeil? Weg ermee want de gemeente waakt over ’het schaden van het uiterlijk aanzien en verstoring van het landschap.’ Op het water gelden andere regels dan op de wal. In de Leidse grachten bulkt het van de aangemeerde schepen en scheepjes en die zijn niet altijd even goed onderhouden. Er groeit mos op, ze zijn half gezonken of vertonen grote roestplekken. Toch mocht en kon de gemeente alleen in de meest ernstige gevallen deze ’verstoringen van het stadsschoon’ weghalen, op basis van de wrakkenwet.

Met een toegevoegde reeks plaatselijke voorschriften probeert de gemeente het voor zichzelf eenvoudiger maken om ook minder aangetaste gammele bootjes uit het water te halen. Uiteraard krijgen de eigenaars eerst een waarschuwing en daarna wordt nog een waarschuwing op het betreffende vaartuig bevestigd. Als ook dat niet helpt, dan wordt de boot of sloep uit het water gehaald en de kosten daarvan zijn voor de eigenaar.

Het nieuwe juridische anker voor de gemeentelijke waterhandhavers is niet alleen bedoeld om het uiterlijk van de stad te verbeteren. De wrakken zorgen ook ’voor onveilige situaties voor overige watergebruikers’ en ook voor milieuschade door olielekkages. Bovendien willen daklozen nog wel eens schuilen in aangemeerde sloepen en ook dat is onwenselijk. Als laatste voordeel van de nieuwe werkwijze wordt genoemd dat er meer ligplaatsen vrijkomen en dat schoont de wachtlijst op. De nieuwe regels worden nog deze zomer van kracht.

Meer nieuws uit Leiden

Keuze van de redactie