Premium

Bronsgeest in Noordwijk wordt gedeeltelijk bebouwd

Bronsgeest in Noordwijk wordt gedeeltelijk bebouwd
Bronsgeest vanuit de lucht. Op de plek van het roodgekleurde bollenveld en de percelen links en recht ervan is woningbouw voorzien. Daaronder blijft Bronsgeest beschikbaar voor bollenteelt.
© KUIPERS, HIELCO
Noordwijk

Bronsgeest wordt ten dele bebouwd. Over deze nieuwbouwlocatie in Noordwijk wordt al jarenlang gesteggeld. Waar het vorige gemeentebestuur aanstuurde op 660 woningen in het gebied aan de Van Berckelweg, daar kiest het huidige college voor een andere koers. Op de grond ligt een bouwclaim van 180 woningen. Die huizen, in onder meer het sociale en middensegment, worden sowieso gerealiseerd.

De woningen in Bronsgeest zullen zoveel mogelijk op de reeds bestaande bebouwing van Noordwijk aansluiten. Dat betekent dat het deel parallel aan de Gooweg tot aan de rotonde die toegang biedt tot de naastgelegen wijk Boechorst een woonbestemming krijgt. De rotonde zal ook als ontsluiting gaan dienen voor de nieuwe woonwijk . De percelen oostelijk daarvan - tot aan de Bronsgeesterweg - blijven behouden voor de bollenteelt en zullen door de gemeente worden verpacht. ,,Noordwijk is een bloemenbadplaats. Het was van belang om de mooie entree van het dorp te kunnen waarborgen’’, aldus wethouder Henri de Jong in een toelichting.

Draagvlak

Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van de VVD en van zijn eigen partij het CDA. Die partijen hebben zich altijd, vanwege de teloorgang van hoogwaardig bollengrond tegen grootschalige woningbouw in Bronsgeest verzet. Maar de oppositiepartijen, die in het vorige college nog 660 woningen nastreefden, denkt De Jong ook tevreden te kunnen stellen. ,,We hebben nagedacht over een zo breed mogelijk draagvlak. Niet in termen van oppositie en coalitie. Ik denk dat er voor dit plan voldoende draagvlak is.’’

De opgave waarvoor het college stond, was lastig. Naast de wens om bollengrond te behouden, staat de noodzaak om te bouwen, vanwege de lange lijst woningzoekenden. ,,Maar ook stedenbouwkundige aspect is belangrijk. Als je iets realiseert doe je dat namelijk voor honderd jaar’’, zegt De Jong.

Hoeveel woningen er uiteindelijk in Bronsgeest komen, hangt vooral af van de inrichting van het gebied. De Jong waagt zich daarom niet aan voorspellingen over de vraag of het aantal van 180 woningen hoger uitvalt. Per hectare zijn 35 huizen voorzien. ,,Hierdoor wordt de financiële last op Bronsgeest gedeeltelijk gecompenseerd’’, schrijft het college in een brief aan de raad.

Saldo

Wordt er helemaal niet op Bronsgeest worden gebouwd dan zou het nadelig saldo kunnen oplopen tot achttien miljoen euro. Een bedrag dat niet alleen bestaat uit compensatie voor de bouwclaims, maar ook uit het aankoopbedrag voor de grond en de jarenlang bijgeschreven rente. Nu met gedeeltelijke bebouwing wordt voldaan aan de claim van 180 huizen verwacht De Jong dat het nadelige saldo lager uit zal vallen. Het is nog te vroeg om daar een bedrag aan te hangen. ,,Er moet geld op dit project worden afgeboekt, maar het is aanzienlijk minder.’’

De kans dat de Noordwijkse Woningstichting in Bronsgeest tijdelijke woningen kan realiseren, noemt De Jong ’niet voor de hand liggend’. ,,We zijn aan het overleggen over wat een goed alternatief zou kunnen zijn.’’ Zoals inmiddels, in overleg met de provincie, ook is gekeken naar alternatieve bouwlocaties voor de huizen die niet in Bronsgeest worden gerealiseerd. Daarbij is het oog gevallen op De Nes, Vinkeveld-Zuid en een gebied tussen de Achterweg en Herenweg. Via het zogeheten voorkeursrecht heeft de gemeente eerste recht tot koop op de percelen bedongen.

In aanvulling op Bronsgeest wordt ook gesproken over woningbouw op de plek van het voormalige Zilveren-Kruisgebouw. De Jong: ,,Wie dat gaat ontwikkelen, wordt nog bekeken.’’ In ieder geval moet rekening worden gehouden met een ecologische zone op het huidige parkeerterrein aan de Gooweg.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.