Premium

Bezwarencommissie wil meer kwaliteit van Teylingen

Teylingen

De bezwaarschriftencommissie van Teylingen uit flinke kritiek op de gemeente in het jongste jaarverslag.

De gemeente moet beter beslagen ten ijs komen bij de behandeling van bezwaren van inwoners, stelt de commissie onomwonden in het verslag over 2018. Op de hoorzittingen is de kwaliteit van de informatie door ambtenaren of andere vertegenwoordigers van de gemeente soms onder de maat. De commissie ’vraagt daar aandacht voor.’

Niet alleen bij de hoorzittingen schort het soms aan een ‘kwalitatief goed niveau’ bij de antwoorden van ambtenaren of andere vertegenwoordigers van de gemeente. In de gemeentelijke besluiten die tot de bezwaren hebben geleid ‘zijn niet altijd alle van belang zijnde feiten en omstandigheden opgenomen’, aldus de commissie.

Bij kwesties over omgevingsvergunningen (bouwen, slopen en bijvoorbeeld het kappen van bomen) vraagt de commissie de gemeente om mondeling gemaakte afspraken over een wijziging van de aanvraag schriftelijk vast te leggen. Ook wil de commissie dat al in de stukken de gehanteerde parkeernormen bij een bouwplan worden opgenomen.

Parkeernorm

De vrees voor parkeeroverlast is immers bijna een vast onderdeel van bezwaren tegen een bouwplan en over (juistheid van) de gehanteerde norm is vaak discussie. Ook moet de gemeente al meteen een standpunt innemen over de zogeheten ontvankelijkheid van een bezwaar, vindt de commissie: de vraag het wel inhoudelijk kan worden behandeld omdat het bijvoorbeeld te laat zijn ingediend of omdat de bezwaarmaker geen belanghebbende is.

Afgelopen jaar kreeg de commissie overigens fors mee bezwaren te behandelen: 91 tegen 55 in 2017, 47 in 2016 en 39 in 2015. Maar dat beeld is wel wat vertekend omdat tegen de het bouwplan aan de Endepoellaan in Warmond alleen al 34 aparte bezwaarschriften binnen kwamen en tegen de plannen voor de speelplek aan de Voorhoutse Pieter van Slingerlandstraat acht. Van de 91 ingediende bezwaren werden er vijf gegrond verklaard. Dat leidde er onder meer toe dat een omgevingsvergunning voor de bouw van acht appartementen plus horeca aan de Herenstraat alsnog werd geweigerd.

De commissie is overigens enthousiast over de werkwijze om vóór een formele zitting eerst via een informeel gesprek tussen een vertegenwoordiger van de bezwarencommissie en de betrokkenen te kijken of er toch een vergelijk kan worden getroffen. Ook als dat niet lukt of gewoon niet mogelijk blijkt, zorgt het er wel voor dat partijen alvast met meer begrip voor elkaars standpunten op de hoorzitting komen, merkt de commissie. De informele behandeling van klachten tegen medewerkers van de gemeente leidde er zelfs toe dat alle zes klachten het afgelopen jaar uiteindelijk niet bij de commissie terechtkwamen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.