Premium

Leiden en Alphen weigeren gezin met vier kinderen onder wie een baby van zeven maanden in de opvang

Leiden en Alphen weigeren gezin met vier kinderen onder wie een baby van zeven maanden in de opvang
© Archieffoto: ANP
Leiden

De gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Almere weigeren opvang te bieden aan een dakloos gezin uit Groot-Brittannië met vier kinderen onder wie een baby van zeven maanden. Dat mag niet, zegt Defence for Children. Volgens de gemeenten heeft het gezin geen recht op opvang.

Het ’Nederlandse gezin met een Somalische achtergrond’, is de laatste twee weken bij een particulier in Almere opgevangen maar staat sinds donderdagavond op straat. De organisatie Defence for Children bracht de kwestie in de publiciteit. Twee weken werd er achter de schermen vergeefs naar een oplossing gezocht, zegt de organisatie.

Volgens de gemeenten gaat het hier om ’een vorm van remigratie die een toenemend probleem is waar gemeenten mee geconfronteerd worden. We hebben de VNG en het Rijk gevraagd hier de regie op te nemen’.

De ouders zijn gevlucht uit Groot-Brittannië zegt Mariëlle Bahlmann. ,,Het gezin werd bedreigd door een criminele bende en voelde zich niet veilig. Daarom zijn ze naar Nederland vertrokken. Ze zouden intrekken bij een Leidse vriendin maar die zag er vanaf. Toen ze zich meldden bij de gemeente Leiden voor opvang werd dat geweigerd met als reden dat ze hun terugkeer beter moeten voorbereiden. Het kan niet zo zijn dat kinderen de straat op worden gestuurd. Dat mag niet, Leiden had moeten zorgen voor eerste opvang.”

In Alphen en Almere zou zijn gedreigd de kinderen weg te halen. Dat is in strijd met de mensen- en kinderrechtenverdragen omdat dakloosheid alleen daarvoor geen grond is, aldus Defence for Children.

Daklozenopvang

Het Nederlandse gezin met Somalische achtergrond dat zich bij tevergeefs bij de gemeenten Leiden, Alphen en Almere bij de daklozenopvang meldde, staat niet op zichzelf. Sinds 2016 is er een stroom van voormalige asielzoekers die zich na een verblijf in het buitenland melden in Nederland.

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn over de kwestie: ,,De achtergrond is dat deze personen de Nederlandse nationaliteit verwerven na het doorlopen van een asielprocedure en daarna een periode in het buitenland wonen. Zij melden zich bij gemeenten en opvangorganisaties en vragen om opvang en of een woning, maar hebben hier op basis van onze regelgeving geen recht op.

De maatschappelijke opvang is namelijk bedoeld voor mensen die tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben en die niet zelfredzaam zijn en te maken hebben met meerdere problemen, waaronder schulden, verslaving enzovoorts. Er wordt altijd een intake gedaan om te beoordelen of een huishouden recht heeft op opvang. De gezinnen die onvoorbereid naar Nederland komen, maken zichzelf verwijtbaar dakloos en zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van hun situatie. Het enige dat de gemeente in samenwerking met de opvangorganisatie kan doen, is met hen in gesprek gaan, hen wijzen op hun verantwoordelijkheid en de consequenties voor henzelf en hun kinderen en tips geven.”

Zelfstandig

De woordvoerder ontkent dat Alphen, zoals Defence for Children zegt, heeft gedreigd de kinderen bij het gezin weg te halen. De gemeente Leiden laat weten: ,,Zonder op deze specifieke individuele situatie in te gaan, wordt er bij alle gezinnen die zich bij ons melden, gekeken of wij van hen mogen verwachten dat zij zelf opvang kunnen organiseren. Wij onderzoeken of de gezinnen hun terugkeer naar Nederland wel of niet hebben kunnen voorbereiden. Er is geen verschil tussen Nederlanders die terugkeren naar Nederland of die hier wonen. Als remigranten in het land waar ze woonden zelfstandig functioneerden, nemen we aan dat ze ook in staat mogen worden geacht om voorbereid naar Nederland te remigreren. Er is geen vanzelfsprekend recht op opvang voor deze groep.”

Defence for Children erkent dat vaker opvang wordt geweigerd aan Nederlanders die vanuit het buitenland terugkeren. ,,We begrijpen de lastige situatie waarin gemeenten verkeren en vragen op landelijk niveau aandacht voor deze problematiek. Dat biedt op dit moment geen oplossing voor de kinderen. Daarom wijst Defence for Children de gemeenten op de rechten van de kinderen. Zij hebben recht op onderdak en om niet gescheiden te worden van hun ouders. Het kan niet zo zijn dat kinderen op straat komen te staan.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.