Premium

Compromis Bronsgeest door de mangel gehaald

Compromis Bronsgeest door de mangel gehaald
Bronsgeest, grenzend aan de Van Berckelweg en Gooweg, is veelbesproken bollengrond in Noordwijk.
© Archieffoto
Noordwijk

Middels een bombardement aan scherpe schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur haalt de Noordwijkse oppositie het gesloten compromis voor bouwen op Bronsgeest door de mangel.

De twintigste en laatste vraag is de meest vileine. ’Kunt u ons toezeggen dat u in een open brief aan alle woningzoekenden, die soms zeven jaar moeten wachten op een passende woning, gaat uitleggen dat u de mogelijkheid om in de komende jaren 660 woningen in Bronsgeest te bouwen, niet gaat benutten?’

Terwijl het vorige gemeentebestuur een grote nieuwbouwwijk met plaats voor 250 sociale huizen wilde bouwen op die hoogwaardige bollengrond aan de rand van het dorp, besloot de huidige coalitie van NZLokaal, CDA, VVD en Lijst Salman daar van af te zien. Niet alleen tot ontsteltenis van de oppositiepartijen, ook de Noordwijkse Woning Stichting reageerde verbijsterd op deze politieke wending.

Om tegemoet te komen aan de bouwclaim van 180 woningen die op Bronsgeest ligt, presenteerde wethouder Henri de Jong eerder deze maand een compromis. Dat aantal kan worden neergezet, zoveel mogelijk aansluitend op de bestaande bebouwing, de rest van de grond blijft bestemd voor de bollenteelt.

De oppositiepartijen - PUUR, D66, GroenLinks en PvdA - zien daar duidelijk geen oplossing in voor ’het probleem dat de coalitie over zichzelf heeft afgeroepen’. Alle kritische vragen die zij gezamenlijk hebben kunnen bedenken om de Bronsgeest-overeenkomst in een kwaad daglicht te stellen, vuren zij op het gemeentebestuur af.

’U geeft aan in de afgelopen maanden gesprekken te hebben gevoerd met een breed scala aan partijen om gegevens te verzamelen en mogelijkheden te verkennen’, schrijft de oppositie. ’Naar wij aannemen zijn in ieder geval de twee in Noordwijk opererende woningbouwcorporaties bij de gesprekken betrokken. Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen waarmee u gesprekken heeft gevoerd, hoe u tot deze selectie van partijen bent gekomen en wat daarvan - kort samengevat - de uitkomst is.’

Ook willen de vier partijen weten of het bij 180 woningen om Bronsgeest blijft, om recht te doen aan de bouwclaim, of dat Noordwijk toch een groter aantal voor ogen heeft. In het verlengde daarvan vragen zij hoe het gemeentebestuur werk maakt van de prestatieafspraken die op het gebied van sociale woningbouw zijn gemaakt met de woningbouwstichtingen uit Noordwijk en Noordwijkerhout.

’In uw brief van 12 augustus vermeldt u: ’Daarnaast zijn er verwachtingen gewekt bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) wat betreft de realisatie van tijdelijke woningen. Deelt u (bij nader inzien) onze opvatting dat er niet alleen sprake is van ’gewekte verwachtingen’, maar ook van geschonden afspraken door het Noordwijkse gemeentebestuur? Bent u voornemens om de NWS schadeloos te stellen voor de gemaakte plankosten en gemiste subsidiegelden voor de beoogde tijdelijke woningen in Bronsgeest?’

Verderop in de vragenlijst vragen de oppositiepartijen zich af wat de alternatieven in Noordwijk zijn, als het blijft bij een beperkte bebouwing van de bollengrond. Zij benadrukken dat Bronsgeest naast Offem-Zuid de enige grote locatie waar de gemeente eigenaar van is en de nieuwe bestemming heeft afgestemd met alle betrokken partijen. ’Wat is uw (voorlopige) inschatting van de periode die benodigd zal zijn om te komen tot woningbouw in alternatieve woningbouwlocaties als De Nes, Vinkeveld Zuid en het Achterweggebied?’

De partijen vragen het gemeentebestuur om de twintig vragen uiterlijk 19 september vragen te beantwoorden, vijf dagen voor de gemeenteraadsvergadering over dit heikele politieke dossier.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.