Opinie: Van meer regels krijg je niet meer woningen

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Vooral aan betaalbare woningen. We zien dat ook in de gemeente Katwijk. Tijdens het Woondebat dat Dunavie voor de zomer organiseerde, wezen veel deelnemers op het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen.

Een groeiende groep mensen kan geen dure vrije sector huur betalen of een hypotheek voor een koopwoning krijgen. Zeker in deze tijd met enorme prijsstijgingen van woningen. Ondertussen komen er steeds meer regels uit Den Haag. Regels die het voor een groeiende groep woningzoekenden steeds moeilijker maken een woning te vinden.

Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek vinden dat iedereen die geen markthuur- of koopwoning kan betalen, toegang moet hebben tot een sociale huurwoning. Corporaties hebben immers de taak om ervoor te zorgen dat ook mensen met wat minder geld of mogelijkheden kunnen wonen.

Als er te weinig betaalbare woningen zijn, moeten er twee zaken gebeuren. Ten eerste, de woningen die vrijkomen aan woningzoekenden verhuren die daar het meest voor in aanmerking komen. En, ten tweede, vooral nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie. In Katwijk zien de partners gelukkig samen de noodzaak in van een goede sociale huurwoningvoorraad.

De regering heeft de afgelopen jaren steeds meer regels gemaakt. Daardoor komen steeds minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een groeiende groep woningzoekenden valt tussen wal en schip, omdat zij nergens anders terecht kunnen. Op dit moment heeft minister Ollongren een voorstel in voorbereiding waarbij opnieuw naar inkomensgrenzen wordt gekeken. De minister wil bijvoorbeeld de inkomensgrens van alleenstaanden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verlagen. Dat betekent dat de groep die tussen wal en schip valt nog groter wordt.

Het lijkt erop dat de regering door alle maatregelen van de afgelopen jaren de corporatiesector wil verkleinen en de doelgroep wil versmallen. Vooral mensen met de laagste inkomens en kwetsbare mensen komen straks nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. Mensen die iets meer verdienen, maar te weinig voor een vrije sector woning of koopwoning, worden uitgesloten. Met het risico dat er eenzijdige wijken gaan ontstaan. De kracht van de Nederlandse corporatiesector is juist dat meerdere doelgroepen in een corporatiewoning kunnen wonen. Dat maakt wijken divers en komt de leefbaarheid ten goede.

De minister vindt ook dat huren meer inkomensafhankelijk moeten zijn. Dus als iemand iets meer gaat verdienen, moet hij meer huur gaan betalen. Omgekeerd: als iemand minder inkomen heeft moet een (tijdelijke) huurverlaging mogelijk zijn.

Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek zijn van mening dat het de overheid is die dit via huurtoeslag regelt, ook in de toekomst. De overheid gaat over de inkomenspolitiek. Niet de woningcorporatie. De corporatie zorgt voor woningen van goede kwaliteit en met een passende huurprijs. Dat zijn geen markthuren.

Het tekort aan betaalbare woningen in ons land kunnen we beter oplossen door meer te gaan bouwen. Verschillende typen woningen met variatie in huurprijzen voor verschillende huurders met lage en middeninkomens in wijken met een gevarieerd aanbod.

Laten we inzetten op het toevoegen van betaalbare woningen in plaats van het maken van steeds meer regels die het moeilijker maken voor veel woningzoekenden om een woning te vinden.

Pierre Sponselee Cees Oostindie, directeur-bestuurder a.i. Dunavie voorzitter Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.