Meldpunt Veilig Thuis is voorzichtig met conclusies over stijgend aantal gevallen van huiselijke geweld en kindermishandeling

Leiden

Huiselijke geweld en kindermishandeling komen steeds vaker voor in Leiden en omstreken. Althans, het aantal aangemelde gevallen is in de afgelopen drie maanden fors gestegen, met meer dan 30 procent, ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2018.

Toch is de instantie die de cijfers bijhoudt, Veilig Thuis, heel voorzichtig met het trekken van conclusies. Want Veilig Thuis is als organisatie gegroeid terwijl de werkwijze is veranderd en de naam van de organisatie ook steeds algemener bekend wordt. Allemaal zaken die de getalsmatige vergelijkingen tussen het ene en het andere jaar vervuilen en vertroebelen.

In het afgelopen kwartaal zijn in ieder geval 2848 meldingen en adviesaanvragen bij Veilig Thuis binnengekomen. Een stijging voor Leiden en verre omstreken (het Holland-Rijnland-gebied plus de Goudse regio) van 33,8 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar wordt een toename 4,6 procent gemeld. De percentages liggen beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde.

Veilig Thuis biedt sinds 2015 hulp en advies als het gaat om huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn regionaal werkende Veilig Thuis-afdelingen. Particulieren, scholen, maatschappelijk werkers en de politie kunnen zich bij de instantie meldden als ze op de hoogte zijn (of het vermoeden hebben) van een familiaire misstand.

Ook voor slachtoffers is Veilig Thuis bedoeld. ’Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen’, zo staat in de eigen omschrijving. Het meldpunt en bijbehorende telefoonnummer zijn op elk uur en elke dag bereikbaar.

Uit landelijke cijfers blijkt dat jaarlijks 19.000 kinderen worden mishandeld en tussen de 170.000 en 200.000 ouderen. De exacte aantallen verschillen sterk per gemeente, met ook sterke uitschieters. In Voorschoten bijvoorbeeld heeft 17 procent van alle meldingen te maken met mishandeling van 65-plussers. Ook in Oegstgeest (15 procent) en Kaag en Braassem (14 procent) ligt dat percentage hoog, elders in de regio is het een stuk lager.

Het aantal kindermishandelingen maakt vooral in Zoeterwoude (35 procent) een substantieel deel uit van het geheel aan huiselijk geweldmeldingen in die gemeente. Teylingen (27 procent), Noordwijk (26) en Katwijk (25) komen daarbij dicht in de buurt.

Systeem

Veilig Thuis meldt dus in een uitgebreid tussentijds verslag dat huiselijk geweld en kindermishandeling ’steeds vaker wordt bevestigd’ in de regio, maar dan kán voor een deel worden verklaard doordat de instantie sinds 1 januari enkele vernieuwingen heeft doorgevoerd zoals een registratiesysteem en handelingsprotocol.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.