PUUR bezorgd over bouw in Het Zilt door stikstofuitspraak

Noordwijk

PUUR wil van het college snel duidelijkheid of de woningbouw in Het Zilt gevaar loopt door het schrappen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State. Het bouwplan in De Zilk ligt grenst immers aan het Natura 2000 duingebied en het PAS is speciaal in het leven geroepen om bouwplannen bij beschermde natuurgebieden mogelijk te maken.

In een vorige maand verstuurde raadsbrief over de voortgang van het project staat geen woord over de mogelijke gevolgen van de uitspraak voor Het Zilt. Maakt het college zich daar dan helemaal geen zorgen over, wil PUUR weten. Plannen die helemaal zijn afgetikt kunnen ook na de PAS-uitspraak namelijk gewoon doorgaan, maar voor Het Zilt is dat maar voor 98 van de 130 woningen het geval. Voor de buitenste schil met de openbare ruimte, de supermarkt, het gezondheidscentrum, twintig sociale huurappartementen en twaalf eengezinswoningen moet nog een bestemmingsplan worden vastgesteld.

Dat komt vooral omdat in Het Zilt ook de zogeheten hydrologische bufferzone loopt en daar moet nog een paragraaf over komen in het bestemmingsplan. Waternet is bezig de duinen natter te maken om de oorspronkelijke natuur te herstellen, maar dat betekent ook dat er aan de voet van de duinen water opgevangen moet worden om te voorkomen dat er verderop in het (bollen)gebied problemen met water ontstaan en om te zorgen dat iedereen in Het Zilt straks droge voeten houdt. Maar Waternet is al meer dan twintig jaar bezig met die vernatting, stelt PUUR in vragen aan het college, dus hoe kan het dan dat nog op het laatste moment nog aandacht aan dat water moet worden besteed? En wanneer werd eigenlijk duidelijk dat er een heel nieuw bestemmingsplan moest komen, wil de partij weten.

Supermarkt

Er zitten nog meer haken en ogen aan het plan, omdat de ondernemer die de supermarkt en het gezondheidscentrum zou gaan exploiteren volgens het college begin dit jaar heeft laten weten dat toch niet willen gaan doen. Ontwikkelaar Van Rhijn Bouw gaat wel op zoek naar een andere gegadigde, maar die is er nog niet. Ook dat toch niet onbelangrijke gegeven is niet eerder met de raad en de bewoners van De Zilk gedeeld. Dat steekt des te meer omdat De Zilk heel lang op Het Zilt heeft moeten wachten, vindt PUUR.

De bouw van de eerste 32 woningen is inmiddels gestart. Die woningen zijn ook allemaal verkocht. Na de zomer start de verkoop van de volgende elf woningen. In oktober wil het college het bestemmingsplan voor de 32 woningen en voorzieningen in de raad brengen, een jaar later moet dan de bouw van de twintig sociale huurappartementen starten.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.