Premium

Vijf voorstellen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen

Vijf voorstellen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen
Onderwijzer Esther van Dokkum is van obs Bommelstein in Nieuw-Vennep.
© Foto: United Photos/Toussaint Kluiters

Minister Slob heeft van zijn voorgangers, en in het bijzonder van Sander Dekker, een kolossaal probleem geërfd dat lerarentekort heet. Omdat er veel 55-plussers in het basisonderwijs werken zal dit probleem de komende tijd alleen maar groter worden. Leerkrachten meer uren en meer jaren laten werken, lijkt Ewald Vervaet geen goede oplossing. Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog bij Stichting Histos en kerngroeplid van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), doet vijf suggesties om het lerarentekort tegen te gaan.

In het basisonderwijs is een relatief hoog ziekteverzuim. Dat komt onder meer door de te hoge werkdruk vanwege de vele vragenlijsten, documenten en andere paperassen die dagelijks ingevuld moeten worden ...

VERDER LEZEN?

Altijd en overal toegang tot onze beste artikelen.

Meer nieuws uit Achtergrond