Hulp van de Ombudsman

Hulp van de Ombudsman
Ombudsredacteuren Ed Brouwer en Durk Geertsma (r).

De ombudsredactie van deze krant biedt lezers hulp bij onrecht, onwil en onverschilligheid. Voorwaarde voor hulp is volledige naamsvermelding in de krant. E-mail ombudsman@hollandmediacombinatie.nl en Ombudsredactie Holland Media Combinatie, Postbus 2603, 1000 CP Amsterdam.

Niet alle hulpverzoeken kunnen worden gehonoreerd. Het aantal verzoeken dwingt de ombudsredactie te selecteren. Daarbij hanteren wij de volgende criteria:

- Is te verwachten dat de kwestie met iets meer geduld vanzelf oplost?

- Is het onderwerp vaker ter sprake geweest op de ombudspagina?

- Is het onderwerp interessant voor een grote groep lezers?

- Zijn er al andere hulpverleners bij betrokken?

- Is een zaak enigszins kansrijk?

- Is de gehoopte uitkomst van onze inzet de moeite waard?

- Is de lezer abonnee van een van onze dagbladen?

Pakken wij een hulpverzoek op, dan leidt onze bemoeienis in principe tot een publicatie in al onze dagbladen en online mét vermelding van naam en (waar functioneel) woonplaats – tenzij vermelding naar onze overtuiging onwenselijk is. Van lezers die beslist niet met volledige naamsvermelding in de krant willen komen, zullen wij een hulpverzoek waarschijnlijk niet in behandeling nemen.

Klachten over onze dagbladen nemen wij niet in behandeling, maar zullen we zo nodig doorgeleiden naar de verantwoordelijke collega’s.

Veel consumentenvragen worden trouwens beantwoord via www.consuwijzer.nl.

Meer nieuws uit Ombudsman

Keuze van de redactie