Premium

Lissenaren moeten straks portemonnee trekken om gaten in begroting te dichten

Lissenaren moeten straks portemonnee trekken om gaten in begroting te dichten
Gemeente Lisse komt de komende jaren miljoenen tekort.
Lisse

Lisse moet structureel de komende jaren 2,25 miljoen euro bezuinigen en de inwoners gaan dat in hun portemonnee merken. Om te beginnen gaat de afvalstoffenheffing komend jaar flink omhoog, zo valt op te maken uit de brief die wethouder Kees van der Zwet aan de raad heeft gestuurd.

Dit jaar stevent de gemeente al onvermijdelijk af op een tekort van drie miljoen, voor de komende jaren wordt elk jaar iets minder of ruim meer dan twee miljoen. Dat komt, heeft Van der Zwet geanalyseerd, voor een deel door rijksbeleid. Zo heeft het Rijk de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten, maar daar meteen een flinke bezuiniging aan gekoppeld. Inmiddels is die weer wat teruggedraaid, waardoor de gemeente wat minder hoeft bij te passen dan was voorzien.

De grootste tegenvaller zit in het in 2017 ingevoerde omgekeerd ophalen van afval: herbruikbaar afval wordt opgehaald, restafval moeten de inwoners tegen betaling zelf weg brengen. Dat doen ze veel minder dan was geraamd en het opgehaalde plastic, papier en metaal brengt veel minder op dan verwacht. Het resultaat is een tekort van negen ton. Van der Zwet wil de afvalstoffenheffing komend jaar weer kostendekkend maken, wat huishoudens een kleine honderd euro gaat kosten.

Andere grote tegenvallers zitten in tegenvallende bouwleges (zes ton), minder mogelijkheden om BTW terug te vragen (vijf ton), en het verdwijnen van de precarioheffing op kabels en leidingen in 2022 (2,2 miljoen). Op die laatste tegenvaller sorteert de gemeente al een paar jaar voor, maar uiteindelijk resteert een gat van acht ton. Eigenlijk kan dat alleen worden gedicht via een hogere ozb, zegt Van der Zwet.

Een belangrijke oorzaak van de problemen is verder het beleid van eerdere colleges om vele tientallen miljoenen uit te geven aan scholen, sportvoorzieningen en Floralis, maar vervolgens nauwelijks te reserveren voor de vervanging daarvan. Dat moet nu van het Rijk wél gebeuren en dat drukt op de begroting.

Naast het verhogen van de lasten is bezuinigen of schrappen in nieuwe plannen ook een mogelijkheid om het tekort weg te werken. Bij de bespreking van de zogeheten kadernota in juni kon de gemeenteraad daar al ideeën voor aandragen, maar geen enkele partij kwam met substantiële bezuinigingen. Besloten werd dat Van der Zwet eerst alles financieel nog eens op een rijtje zou zetten en dat na de zomer keuzes worden gemaakt.

Dat wordt nog een lastige klus, zo blijkt uit de de investeringsplannen voor de komende jaren. Grote posten waarin te schuiven lijkt, zijn onder meer de vervanging van kunstgrasvelden van FC Lisse en Hisalis (een miljoen), herinrichting van het plein voor het gemeentehuis (1 miljoen), opknappen Mondriaanpark (acht ton) en de vernieuwbouw van de Lisbloemschool (2,15 miljoen).

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.