Premium

Duur Voorschoten verlaagt leges dakkapellen en verhoogt leges grote bouwprojecten

1/2
Voorschoten

Inwoners van Voorschoten die een dakkapel in hun huis willen aanbrengen of een andere relatief kleine verbouwing doen, gaan minder bouwleges betalen. Voor grote bouwprojecten gaan de kosten omhoog. Als de gemeenteraad later dit jaar akkoord gaat, wordt de leges voor elk bouwproject 5,2 procent van de totale bouwsom.

Voorschoten kwam maandag net als een jaar geleden, opnieuw landelijk in het nieuws als gemeente met de hoogste bouwleges van Nederland. Die twijfelachtige eer was reden voor de gemeente om onderzoek te doen naar de oorzaak.

Een van de redenen is dat de tarieven bij andere gemeenten lang niet kostendekkend zijn. Voorschoten streeft daar sinds 2018 wel naar. De tarieven zijn toen 90 procent verhoogd. ,,Vóór 2018 waren de vergunningaanvragen voor relatief kleine projecten al duur’’, aldus het gemeentebestuur. ,,Daarna zijn ze onevenredig duur geworden.’’

Systematiek

Uit het onderzoek bleek ook dat elke gemeente zijn eigen systematiek hanteert voor de berekening van de leges. Veel gemeenten hanteren een vast percentage van de bouwsom. In Voorschoten wordt het percentage bouwleges lager naarmate het een groter project is. Achterliggende gedachte is dat een klein project een ambtenaar relatief meer tijd kost. Het kwam erop neer dat iemand die voor 10.000 euro een dakkapel plaatst, bijna 10 procent aan leges betaalt. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van burgemeester en wethouders, kost diezelfde dakkapel in 2020 ’slechts’ 520 euro aan bouwleges. Voorschoten wil door de nieuwe manier van rekenen er financieel niet bij inschieten. Vandaar dat de tarieven voor de grote bouwprojecten duurder worden.

Dat heeft gevolgen voor onder andere het plaatselijke bouwbedrijf Niersman die enkele grote projecten in de planning heeft, zoals bebouwing van het Arsenaal/Segaarterrein, de Einsteinlaan en een deel van Starrenburg III. Directeur Mark Niersman snapt niets van de hoge bouwleges. ,,Ongepast. Ik ben al in de pen geklommen om diverse belangenorganisaties te waarschuwen. Voorschoten kan zijn gaten in de begroting toch niet afwentelen op bouwprojecten?’’ Dat Voorschoten de kosten voor het verlenen van een vergunning wil terugverdienen door de opbrengst uit leges, begrijpt hij nog wel. ,,Maar waarom liggen de kosten hier zoveel hoger dan elders? Laat de gemeente maar met een deugdelijke onderbouwing komen.’’ Volgens Niersman staat de kwestie inmiddels ook hoog op de agenda van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.