Premium

Agrariërs toekomstige bouwlocaties met Noordwijk in gesprek over verkoop percelen

Agrariërs toekomstige bouwlocaties met Noordwijk in gesprek over verkoop percelen
Noordwijk wil in toekomst aan de Achterweg huizen bouwen.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

Noordwijk is al met zes agrariërs in onderhandeling over de aankoop van percelen. De gemeente heeft het oog laten vallen op drie potentiële woningbouwlocaties.

Om te voorkomen dat speculanten met de aanlokkelijke percelen aan de haal gaan, heeft de gemeente Noordwijk het eerste recht tot koop bedongen. Als gevolg van die maatregelen hebben de eerste eigenaren zich al gemeld.

De zoektocht naar alternatieve bouwlocaties heeft alles te maken met het feit dat het huidige gemeentebestuur afziet van volledige bebouwing van Bronsgeest. Om ervoor te zorgen dat de bouwstroom de komende jaren op gang blijft, heeft de gemeente het oog laten vallen op percelen in De Nes (grenzend aan de Northgodreef), in Vinkeveld-Zuid en agrarische grond tussen de Achterweg en Herenweg.

Aandacht

Met name dat laatste gebied heeft de volle aandacht. Het sluit immers aan op de bestaande wijk Vinkeveld en de in aanbouw zijnde wijk Offem Zuid. Bovendien telt de 35 hectare omvangrijke locatie 25 verschillende eigenaren.

De grond in Vinkeveld-Zuid is daarentegen al deels in handen van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en gemeente, terwijl De Nes maar vier grondeigenaren telt.

De gemeenteraad moet het voorkeursrecht tot koop van grond nog wel bekrachtigen. Komt er een fiat, dan heeft Noordwijk drie jaar de tijd om bouwplannen voor de gebieden te ontwikkelen. ,,Dat is de geldingsduur volgens de wet en daarmee moeten we het doen’’, aldus wethouder Sjaak van den Berg tijdens een politieke vergadering. ,,Ik besef dat het een behoorlijke klus is.’’

Over de prijs die de gemeente voor de grond wenst te betalen, deed hij geen mededelingen. ,,De prijs is een onderdeel van het onderhandelingsproces.’’ Om woningbouw mogelijk te maken, zullen verschillende bedrijven naar andere plekken moeten verhuizen. Van den Berg: ,,Er wordt nagedacht over een uitwijklocatie, maar die is nu nog niet voorhanden.’’

Borst

Dat de coalitiepartijen akkoord gaan met het voorkeursrecht ligt voor de hand. De oppositiepartijen houden de kaarten nog tegen de borst. Zij willen eerst duidelijkheid hebben over de koerswijziging van het college. Er zijn immers allerlei afspraken in het verleden gemaakt over bebouwing van Bronsgeest, terwijl er nu ook naar andere locaties wordt gekeken.

Gerben van Duin (Puur) mist onder meer een financiële onderbouwing. ,,Het is nu moeilijk in te schatten hoe de kans van slagen is. Hoe kunt u ons als raadsleden medeverantwoordelijk stellen als wij nog niet genoeg weten?’’ De oppositiepartijen willen eerst antwoord hebben op de vele vragen die zij hebben gesteld over Bronsgeest. Zij zijn voorstander van volledige bebouwing, waar de coalitie juist de hoogwaardige bollengrond in het gebied wenst te behouden.

Toch ziet het college zich, vanwege financiële verplichtingen en bouwclaims, genoodzaakt een deel te bebouwen. Tot grote onvrede van een aantal insprekers. Johan de Groot pleitte namens landbouworganisaties om het gebied open te houden. ,,De agrarische sector wil ook ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Hans Stol (Platform Initiatief Noordwijk) betichtte CDA en VVD van kiezersbedrog. ,,In de verkiezingsprogramma’s stond namelijk ’niet bouwen in Bronsgeest’. Dat leverde veel stemmen op.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.