Premium

Maar weinig gemeenten met natuurbeleid

Maar weinig gemeenten met natuurbeleid
Natuurpark Boterhuispolder bij Leiderdorp.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Regio

Maar weinig Zuid-Hollandse gemeenten hebben eigen natuurbeleid. Niettemin zijn veel gemeenten bewust bezig met het versterken van natuur en biodiversiteit, waarbij steden zich daar actiever mee bezighouden dan kleine gemeenten. Dat concludeert de Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland (NMZ) op basis van een enquête.

Het is vijf jaar geleden dat het rijk de uitvoering van natuurbeleid neerlegde bij de provincies. Ook gemeenten hebben wettelijk vastgelegde taken, maar die zijn volgens NMZ beperkt. Niettemin kunnen zij met hun eigen beleid ’van grote betekenis zijn voor natuur buiten beschermde natuurgebieden’, aldus NMZ, die daarom inventariseerde hoe gemeenten dat geregeld hebben.

Bijna driekwart van de Zuid-Hollandse gemeenten vulden de enquête in. In de regio Holland Rijnland deden dat er negen van de veertien (64 procent). Onder meer Alphen aan den Rijn en Leiden deden niet mee (verder betreft het Zoeterwoude, Hillegom en Lisse). De conclusie dat vooral stedelijke gemeenten zich actiever inzetten, is voor deze regio met de enquête dus niet te controleren. Te meer daar NMZ het waarschijnlijk acht, dat vooral wat minder actieve gemeenten de vragenlijst blanco lieten.

Volgens de resultaten houdt meer dan helft van de gemeenten houdt natuurwaarden niet specifiek in de gaten. En bijna 70 procent heeft geen eigen natuurbeleidsplan. Van de deelnemers in de regio hebben alleen Leiderdorp en Noordwijk dat. NMZ concludeert daaruit dat er wettelijke taken zijn - zoals het verlenen van vergunningen - die de gemeenten niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ze hebben daardoor onvoldoende zicht op beschermde flora en fauna in hun gemeenten. Wel zeggen veruit de meeste gemeenten (97 procent) dat zij burgers en natuurorganisaties betrekken bij natuurzaken.

Voor sommige gemeenten is beperkt natuurbeleid wel verklaarbaar. Wassenaar en Katwijk bijvoorbeeld, hebben erg veel beschermde natuurgebieden om zich heen waarover ze niets te zeggen hebben. Gemeenten in dat soort situaties lijken volgens NMZ minder prioriteit te geven aan de rest van de natuur in de gemeente. Inwoners hebben vanwege al die natuurgebieden ook minder behoefte aan extra natuur binnen de gemeente, stelde een medewerker van Katwijk. Wel wil de gemeente natuur en groen graag combineren met woningbouw -een ambitie die ook andere gemeenten zeggen te hebben.

Katwijk vulde de vragenlijst verrassend genoeg overigens tweemaal in, en met deels verschillende antwoorden. De gemeente stelt zodoende wel en niet bezig te zijn met uitbreiding van het groenareaal, wel en geen snippergoen te verkopen, en is er zowel geen als wel ecologisch plantsoenbeheer.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.