Premium

Renovatie Kopermolen laat nog even op zich wachten

Renovatie Kopermolen laat nog even op zich wachten
© Archieffoto Hielco Kuipers
Leiden

Het opknappen van winkelcentrum De Kopermolen en directe omgeving laat nog geruime tijd op zich wachten.

Dat concludeert de wijkvereniging naar aanleiding van een brief van ambtelijke projectmanager Bart van Wijk. ’Aan concrete plannen kan nog niet worden gewerkt.’

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat de eerste schetsen voor het opknappen van het winkelcentrum werden gepresenteerd door eigenaar Van der Vorm bv. Die ideeën vielen niet in goede aarde in de wijk, omdat niet alleen een grondige renovatie werd aangekondigd maar er naast De Kopermolen ook hoge flats stonden ingetekend.

Die plannen werden tot opluchting van buurtbewoners afgekeurd door het stadsbestuur. Vervolgens traden wijkvertegenwoordigers en de gemeente uitgebreid en langdurig met elkaar in overleg over wat er wél moest komen in het centrum van de wijk. Ideeën over onder meer een wijkcentrum en een plein werden door bewoners geopperd, en de gemeente hield vast aan één hoge nieuwe flat.

Dat die twee partijen het op grote lijnen eens zijn, betekent nog niet dat Van der Vorm ermee instemt. Die moet nu, met de wensen van buurt en lokale overheid in het achterhoofd, nieuwe plannen bedenken. De combinatie daarbij van ’planproces’, ’kaderbesluit’ en ’participatie’ met een herrezen overleggroep, maakt dat concrete bouwplannen zeker dit jaar niet meer te verwachten zijn. ’Een trage voortgang’, zo concludeert de wijkvereniging op haar website,

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.