Opnieuw reeks bezwaren bedrijfsleven tegen bouwplan Rijnpark in Koudekerk

Opnieuw reeks bezwaren bedrijfsleven tegen bouwplan Rijnpark in Koudekerk
Koudekerk aan den Rijn

Vloerenfabrikant Latexfalt, caravanstalling Dorrepaal en andere bedrijven blijven zich verzetten tegen de bouw van zo’n driehonderd huizen in Rijnpark, aan de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn.

Ze handhaven vrijwel al hun bezwaren, zo blijkt uit reacties op een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Naast Dorrepaal en Latexfalt hebben ook de provincie Zuid-Holland en Stichting Hoogewaard Bedrijvig (Spanbeton, Van der Meijden, Wako en Reco) Adriaan van Erk Ontwikkeling, Goudkuil Bouwmanagement en diverse particulieren kritiek.

Zware industriële bedrijven als Latexfalt en Spanbeton blijven erbij dat het bouwen van een woonwijk naast bedrijventerrein Hoogewaard onverstandig is. De bedrijven zijn in hoge mate milieubelastend: ze zorgen voor geluidhinder en stank. Veel van de bedrijven denken dat ze in hun bedrijfsvoering worden beperkt als er huizen in hun buurt komen.

De gemeente spiegelt toekomstige bewoners een ’redelijk’ woonklimaat voor; de bedrijven denken dat de woonkwaliteit beneden peil zal zijn. ’De cumulatie van negatieve effecten zorgt voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat’, schrijft A. Collignon van advocatenkantoor Stibbe, namens Latexfalt.

Ook Willem Dorrepaal, eigenaar van de gelijknamige caravanstalling langs de Hoogewaard, vreest bedrijfsbeperkingen door de komst van huizen. Dorrepaal heeft een stalling met 2.750 plaatsen. ’De vraag naar stallingsruimte is groter dan het aanbod ’, schrijft A.P. van Delden van advocatenkantoor La Gro Geelkerken namens Dorrepaal. ’Om die reden is het dan ook van belang dat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen.’

Scheepvaart

De provincie vindt dat de gemeente te weinig oog heeft voor de scheepvaart op de oude Rijn. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland verzoeken het gemeentebestuur om in het bestemmingsplan bepalingen op te nemen die een ongestoorde doorgang van de scheepvaart garanderen.

Projectontwikkelaars Adriaan van Erk (Bergambacht) en Goudkuil (Koudekerk) pleiten voor hun eigen woningbouwplan Weidedreef Oost . Dat voorziet in de bouw van 250 huizen op het terrein van voetbalclub Koudekerk en de verplaatsing van het sportcomplex waar ook tennisclub Artesia gebruik van maakt. Dat woningbouwplan zou veel beter zijn dan het plan voor Rijnpark, van bouwbedrijf Niersman.

Het nieuwe bestemmingsplan is een ’ultieme poging’ van de gemeente Alphen om Rijnpark van de grond te krijgen. In juni 2018 vernietigde de Raad van State het vorige bestemmingsplan, na bezwaren van Latexfalt en anderen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.