Wiebes trekt 90 miljoen euro uit voor alternatief Leidse stadsverwarming

Den Haag

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) trekt 90 miljoen euro uit (tot 2030) voor de Warmterotonde. Dat is het restwarmtenetwerk waarmee de provincie Zuid-Holland en Rotterdam worstelen, en dat de beoogde vervanging is van de Leidse stadsverwarming.

In een brief aan de Tweede kamer schrijft Wiebes dat hij het Zuid-Hollandse restwarmteproject een ’unieke kans’ vindt om voortgang te boeken in de ambities om los te komen van fossiele brandstoffen. De Warmterotonde voorziet in Rotterdamse stadsverwarming en de aanleg van pijpleidingen naar onder meer het Westland, Den Haag en Leiden.

Erdoorheen gaat warmte die anders in het Rotterdamse havengebied de lucht in gaat. De jaarlijkse besparing op CO2-uitstoot is naar verwachting 2 tot 3 megaton. Bovendien daalt de vraag naar aardgas met een miljard kuub per jaar, wat nuttig is om de Groninger gaskraan dicht te draaien. Het plan verkeert echter in moeilijkheden. Het Warmtebedrijf Rotterdam verkeert in financiële problemen, het stikstofbesluit zit mogelijk in de weg en het project heeft onder meer door vergunningsprocedures in Leiden vertraging opgelopen.

Ook bestaat er twijfel of de gemeenten en bedrijven die aantakken op het netwerk, wel voldoende afnemen om het project rendabel te maken. Wiebes gaat er vanuit dat het netwerk zichzelf in elk geval de eerste jaren niet zal terugverdienen, maar wil vanwege de verwachte bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelen, wel heel graag dat het er komt. Daarom spring hij bij. Voor dit jaar steekt de minister alvast 15 miljoen euro in het project. Tot 2030 doet hij er nog eens 75 miljoen euro bij.

Als Leiden is aangesloten op de Warmterotonde, kan de gasgestookte elektriciteitscentrale aan de Langegracht sluiten die nu de restwarmte voor de Leidse stadsverwarming levert. Bijkomend voordeel is dat dan geen warm water meer geloosd wordt op de singels, waardoor die een betere kans hebben in de winter te bevriezen. Ook kan de dam weg uit de Maresingel, wat voor de pleziervaart gunstig is.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.