Jaar van de waarheid voor het Business Platform Teylingen

Albert Versluis en Guy Seelen

Albert Versluis en Guy Seelen© Taco van der Eb

Sjaak Smakman
Teylingen

Het wordt het jaar van de waarheid voor het Business Platform Teylingen (BPT). ,,De zaak staat, dat was stap een’’, zegt vice-voorzitter Albert Versluis, ,,nu moeten we het echt gaan laten zien en daar geven we onszelf een jaar voor.’’

Sinds een klein half jaar is de opvolger van de ondernemersvereniging TOV echt van start gegaan en het nieuwe bestuur wil er hard aan trekken om van het BPT een succes te maken, stralen Versluis, directeur van het gelijknamige bouwmanagementbureau en advocaat omgevingsrecht en voorzitter Guy Seelen uit. ,,In de lijst van economische toplocaties van Elsevier stonden we vorig jaar op de derde plaats. Die plek willen we minimaal vasthouden’’, legt Versluis de lat hoog.

Toen de politiek eind 2017 besloot om te stoppen met het ondernemersfonds, besloot het TOV-bestuur op te stappen: dat had zijn lot zo ongeveer verbonden aan het fonds dat tot een complete scheuring in ondernemersland had geleid en trok daar zijn consequenties uit. We zaten in een vacuüm, zegt Seelen, maar een groep van een man of vijftien besloot te kijken hoe het verder moest.

Zelf is hij opmerkelijk genoeg geen ondernemer in Teylingen: hij is partner in het Leidse advocatenkantoor La Gro Geelkerken. ,,Maar ik woon al sinds 1996 in Voorhout en was ook al heel lang lid van de TOV. Voorhout is een mooi dorp en met heel veel potentie en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.’’ Versluis, zegt hij, zet zich nu eenmaal graag in waar dat nodig is. ,,Het kost wel heel veel tijd, maar het is is ook heel gezellig en we hebben een team waar we veel plezier mee hebben. Ik zou het gewoon niet willen missen.’’

Enquête

Een ondernemersvereniging, benadrukken ze, is gewoon noodzaak om onderlinge banden in het lokale bedrijfsleven te smeden en om de belangen van de ondernemers goed onder de aandacht van de gemeente te brengen. Maar er moest wel wat veranderen, zo bleek uit de enquête onder alle pakweg duizend (!) Teylingse ondernemers die ze na het einde van de TOV hielden. Detaillisten vonden dat ze te veel moesten bijdragen aan netwerkactiviteiten waar ze toch geen tijd of interesse voor hadden, de grotere bedrijven hadden daar juist wél behoefte aan. En als gemeente met drie onderling heel verschillende kernen moest ook daar een goede oplossing voor komen.

Die is gevonden, denken Versluis en Seelen: de basiscontributie is meer dan gehalveerd vergeleken bij die van de TOV en wie als winkelier of ZZP’er naar een evenement wil, betaalt daar apart voor. En verder betalen grote(re) bedrijven meer dan kleine bedrijven. ,,De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’’, aldus Versluis. Verder hangen onder het BPT vier kleinere organisaties: de winkeliersverenigingen van de drie kernen en een vierde voor de bedrijven in handel, industrie en dienstverlening.

Tenslotte is er veel aandacht voor communicatie. ,,Uit de enquête bleek ook dat we onzichtbaar waren en dat bijna niemand wist wat we nu eigenlijk deden’’, aldus Versluis. Een actuele website, een nieuwsbrief en aanwezigheid op sociale media moeten daar verandering in brengen.

Excellent

Er is werk genoeg voor de BPT, benadrukken ze. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van centrumvisies voor de drie dorpen en heeft de BPT - die momenteel 215 leden telt - daarbij omarmd als gesprekspartner. In Voorhout, zegt Seelen, heb je het vraagstuk van de spoorovergang die het centrum doorsnijdt ’en daar moet je echt iets met de verkeersveiligheid’. In Sassenheim is de terugkeer van Digros en vooral Hoogvliet naar het centrum hét item. ,,De winkeliers zitten daar echt op te wachten’’, weet Versluis, ,,en als BPT zijn we daar ook heel nauw bij betrokken. De druk opvoeren kunnen we niet, maar we kunnen wel bijdragen aan de procesbeheersing: mede zorgen dat het hele proces ook echt op schema blijft lopen. Goed letten op de beeldkwaliteit, nut en noodzaak van een parkeergarage goed onderbouwen. Kortom, zorgen dat er iets komt dat ook echt goed is voor de detailhandel. We moeten van Sassenheim echt een excellent dorp maken, want dat moet je zijn om de concurrentie voor te blijven.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.