Begroting 2021 Alphen aan den Rijn: ’solide’ koers, maar ook veel onzekerheden

Wethouder Leo Maat (links) uit Alphen aan den Rijn naast collega Kees van Velzen.© Taco van der Eb

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Grote onzekerheden liggen op de loer, maar wethouder Kees van Velzen (financiën/CDA) maakt zich geen zorgen over de financiële toekomst van Alphen aan den Rijn. Donderdagmiddag presenteerde hij een ’solide’ gemeentebegroting voor 2020 en de jaren daarna.

Slinkende rijksbudgetten en teruglopende gemeentelijke reserves maken de wethouder niet bang. ,,Dit is een mooie begroting. Komend jaar, het jaar daarna én in 2023 verwachten we een positief resultaat. Op een totale begroting van zo’n 360 miljoen euro niet zo heel veel: 1,1 miljoen euro. Maar toch. Ik weet niet of het woord trots op zijn plaats is, maar laat ik dan zeggen dat ik halftrots ben.’’

Grote onzekerheden zijn er onder meer op het vlak van zorguitgaven. Alphen gaf hier vorig jaar 113 miljoen euro aan uit, veel meer dan het rijk daarvoor beschikbaar stelde. Miljoenen uit andere lokale potjes waren nodig om het tekort aan te vullen. Zorgwethouder Han de Jager (CDA) is, zoals Van Velzen het noemt, de ’big spender’ van het Alphense college van burgemeester en wethouders.

Van Velzen is optimistisch: ,,Er komt best nog wel eens iets waar een min voor staat, maar alle onze kernpunten staan op groen. Ons weerstandsvermogen is ook op orde. En voor een aantal tegenvallers hebben we al bedragen inde begroting opgenomen.’’ Tot die tegenvallers behoren onder meer fors gestegen loonkosten en prijsstijgingen: zo’n 12,5 miljoen euro in totaal.

Ook voor een gewenste versnelling van duurzaamheidsmaatregelen zijn de gemeentelijke budgetten waarschijnlijk ontoereikend. Volgend jaar loopt het gemeentelijke Actieprogramma Duurzaamheid af en moet de politiek zich beraden op verdere stappen om Alphen aan den Rijn ’klimaatneutraal’ te maken. ’Om ontwikkelingen te versnellen zijn nieuwe geldstromen belangrijk’, staat in de begroting.

Van Velzen is weliswaar optimistisch, maar kondigde in het voorjaar wél een forse bezuinigingsronde aan, van in totaal elf miljoen euro. Die is nodig om wat meer ’speelruimte’ in de meerjarenbegroting te krijgen. Zonder besparingen is die ruimte ’beperkt’.

Van de elf miljoen euro aan besparingen is reeds twee miljoen euro ingevuld: een snoeibeurt op tal van kleinere uitgaven, zoals bijvoorbeeld inhuur van tijdelijk personeel. Volgend voorjaar volgt een keuze voor de rest, bij de behandeling van de Kadernota 2021.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.