Premium

Nieuwe, brede, rode paden; het jaar van de fiets breekt aan in Leiden

Nieuwe, brede, rode paden; het jaar van de fiets breekt aan in Leiden
De 200 tijdelijke rekken die onlangs bij station Lammenschans zijn toegevoegd, maken de situatie daar bepaald niet minder chaotisch.
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

Er komt een nieuw en lang fietspad - direct langs de spoorbaan naar Utrecht en parallel aan de Potgieterlaan - dat de Haagweg verbindt met Telderskade en Rooseveltstraat. Het is volgend jaar slechts één uit een forse reeks vernieuwingen waarmee de gemeente serieus werk maakt van voorzieningen voor tweewielers.

Want met de fiets: ’houden we Leiden als historische, Hollandse stad leefbaar en bereikbaar, en de luchtkwaliteit op het gewenste niveau’. Die uitspraak staat in de jaarlijkse begroting voor 2020.

Het huidige stadsbestuur van GroenLinks, D66 en PvdA liet bij het aantreden begin 2018 duidelijk en meermaals weten dat het ’de fiets op één’ ging zetten. Wat dat betekent, wordt vooral volgend jaar duidelijk. Dan ontstaat een reeks nieuwe fietspaden in onder meer het Morskwartier, de Vogelwijk, de Zeeheldenbuurt en rond het Trekvaartplein. Een aanzienlijk breder wegprofiel en het gebruik van rood asfalt wordt daarbij regel.

Urgent

Een belangrijk speerpunt van het nieuwe fietsbeleid is en blijft het substantieel vergroten van het aantal stallingen bij Leiden Centraal, en ook bij de stations Lammenschans en De Vink. Daar komt bij dat veel Leidse (wijk)winkelcentra extra rekken krijgen voor fietsen. ’Het toenemend gebruik van e-bikes maakt aanpak hiervan nog urgenter’, zo schrijft de gemeente.

De verantwoordelijken voor het huidige autoparkeerbeheer in de stad gaan zich voortaan eveneens bezighouden met fietsparkeerbeheer. Er komt ook nog een aparte gemeentelijke fietsnota voor de periode 2020-2030 waarin alle voornemens nog eens staan opgesomd. ’We verwachten in 2030 veertig procent meer fietsers door de toename van het aantal inwoners, werknemers, studenten, bezoekers en openbaar vervoerreizigers.’

Leiden gaat met de provincie en omliggende plaatsen bekijken hoe ook het regionale fietsnetwerk kan worden verbeterd. In de derde fietsstad van Nederland, na Amsterdam en Utrecht, staan voor volgend jaar niet alleen maar faciliteiten voor tweewielers op het programma. Ook voetgangers en bussen krijgen nadrukkelijk voorrang boven auto’s. Parkeervakken voor die laatste groep worden opgeheven en delen van de binnenstad autoluw of -vrij gemaakt. Niet alleen rond de Hooglandse en Pieterskerk, maar ook bij Aalmarkt, Nieuwe en Oude Rijn. ’Grachten uit de Gouden Eeuw zijn niet ontworpen voor doorgaand autoverkeer’, zo luidt de redenatie. En ’we zorgen voor schonere lucht en minder geluid. Zo blijft het in de binnenstad prettig vertoeven en neemt het aantal bezoekers en bestedingen toe.’

Ook in fietsjaar 2020 komen er plannen om de belangrijkste doorgaande wegen in Leiden op te knappen en het aantal opstoppingen te verminderen. Het gaat dan om Churchilllaan, Hoge Rijndijk en Lammenschansweg en de Rijnsburgerweg bij de Posthofrotonde.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.