Drempels Ambachtsherenweg Zoeterwoude niet weg voor bouwverkeer

Drempels Ambachtsherenweg Zoeterwoude niet weg voor bouwverkeer
Zoeterwoude-Dorp

De gemeente Zoeterwoude neemt geen extra maatregelen tegen trillingen die veroorzaakt worden door het bouwverkeer bij de projecten Ambachtshof en Westwoud.

Bewoners van de Ambachtsherenweg hadden daar wel om gevraagd. Zij vrezen schade aan hun huizen vanwege het vele bouwverkeer en verzochten de gemeente om de drempels in ieder geval tijdelijk te verwijderen. In een reactie laat de gemeente weten daar niet op in te gaan. „De gemeente heeft overwogen om de drempels te verwijderen. Op advies van onze verkeerskundige is besloten om de drempels te houden. Het verwijderen van de drempels vormt een te groot gevaar voor verkeersdeelnemers, omdat dit ’te hard’ rijden in de hand werkt. Hierdoor zou de verkeersveiligheid niet meer gegarandeerd kunnen worden.”

Dat ’te hard’ rijden komt volgens de bewoners toch voor, drempels of niet. ’Er wordt iets afgeremd voor de drempel voor ons huis, maar als je aan komt rijden met een te hoge snelheid voel je toch de trillingen’, stelde een van de bewoners eerder in een brief. Van handhaving op stapvoets rijden merkten zij tevens niets. De gemeente is daar niet verantwoordelijk voor, omdat dit onder de verantwoordelijkheid van de politie valt. ,,Wij hebben enkele meldingen ontvangen over te hard rijden op deze weg. Hier is door de gemeente direct actie op ondernomen en dit is teruggekoppeld aan de melders. De gemeente is de afgelopen tijd in gesprek geweest met aannemers, inwonersvertegenwoordigers en individuele inwoners. Ook in het vervolg blijven we in gesprek met deze betrokkenen.’’

Dat aannemer Houtman van plan is om op de traditionele manier te heien, valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aannemer heeft daar, anders dan de bewoners te horen hadden gekregen, geen aparte vergunning voor nodig. ,,De gemeente kan op basis van bestaande wet- en regelgeving niet voorschrijven hoe er geheid wordt. Dit is een keuze van de aannemer. Die mag zelf een methode kiezen.’’

Overigens is voor de traditionele manier van heien nog wel goedkeuring nodig van een onafhankelijk bureau. Pas als het constructiebureau alle berekeningen, tekeningen en adviezen heeft ingediend, vindt die beoordeling plaats. Het onafhankelijke bureau stelt in een mail aan de bewoners dat ’met het oog op eventuele schade aan de belendingen ook gevraagd wordt om een trillingsanalyse van het eventuele heiwerk en dat zo nodig tot een trillingsvrijsysteem moet worden overgegaan’.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.