Rottahuis in Vlaardingen herrijst met inbreng van Leidse archeologen

Rotterdam ontstond op de plek waar het veenriviertje de ’Rotta’ uitmondde in de Maas.
© Foto gemeente Rotterdam
Vlaardingen/Leiden

Op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder bij Vlaardingen is het Rottahuis geopend. Het is een reconstructie van een woonhuis dat is opgegraven bij de bouw van de Markthal in Rotterdam. Bij de reconstructie heeft het Archeologisch Erf nauw samengewerkt met de werkgroep Material Culture Studies van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden.

Omstreeks het jaar 1000 was de monding van de Maas een belangrijke kern in het gewest Holland, dat toen politiek en staatkundig in wording was. In 1018 won graaf Dirk III bij Vlaardingen een veldslag tegen de Duitse keizer, waarmee Holland zijn onafhankelijkheid verwierf. Het Rottahuis dateert uit deze tijd. Op het Erf, dat ’Masamuda’ is gedoopt (Middelnederlands voor ’Maasmond’), moeten de komende jaren meer archeologisch verantwoorde huizen verrijzen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.