Premium

’Vmbo heeft weinig kans van slagen in Wassenaar’, zegt rector Roland Grillis van het Adelbert College

’Vmbo heeft weinig kans van slagen in Wassenaar’, zegt rector Roland Grillis van het Adelbert College
Wassenaar onderzoekt de haalbaarheid van vmbo-onderwijs.
© archieffoto
Wassenaar

Rector Roland Grillis van het Adelbert College verwacht niet veel van de inspanningen van de gemeente Wassenaar om bepaalde vormen van vmbo-onderwijs mogelijk te maken.

Hij reageert desgevraagd op de motie van het CDA en de PvdA die deze week unaniem door de gemeenteraad werd gesteund. In die motie riepen de twee partijen de gemeente op om, eventueel met Voorschoten, te onderzoeken of er een vmbo-school kan worden opgericht. Volgens de twee partijen fietsen er op dit moment meer dan tweehonderd kinderen vanuit Wassenaar naar omringende gemeenten voor gepast vmbo-onderwijs. Ze weten dat een privaat initiatief in het verleden niet lukte om verschillende redenen, ’waaronder een afwachtende houding van de gemeente’. Volgens Wim Koetsier (CDA) hoeft het geen groot onderzoek door een extern bureau te zijn. ,,Maar laat een of twee ambtenaren er naar kijken en daarbij ook Voorschoten betrekken.’’

Met die toezegging was de VVD om. Die partij zag aanvankelijk niets in een duur onderzoek omdat het niet aan de gemeente is om nieuwe vormen van onderwijs op te richten. ,,We moeten faciliteren als blijkt dat er een behoefte is’’, vindt Willemijn Weekhout (VVD). ,,Wij hebben van een behoefte niets gemerkt.’’

Ook onderwijswethouder Lia de Ridder denkt dat er onvoldoende vraag is. ,,Een eerder voornemen is om die reden gestrand.’’ Niettemin gaat ze met de motie van de gemeenteraad aan de slag.

Rector Grillis van het Adelbert College dat alleen vmbo-t, havo en vwo aanbiedt, denkt niet dat het ministerie van onderwijs toestemming geeft voor een uitbreiding van het onderwijsaanbod. ,,De minister kijkt naar het aanbod in de omgeving en het aantal leerlingen. En dan blijkt dat het onderwijs in Leiden en Katwijk dichtbij genoeg is voor Wassenaar.’’

Hij wijst ook op de vele vormen van vmbo-onderwijs, die allemaal weer hun eigen investeringen vergen. ,,Technisch onderwijs bijvoorbeeld, is duur.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.