Minder Leiderdorpers kunnen terecht bij buurtgenoot voor problemen

Het gemeentehuis in Leiderdorp. Veel Leiderdorpers noemen de communicatie en voorlichting van Leiderdorp matig tot slecht.© Hielco Kuipers

Jorien van der Keijl
Leiderdorp

De uitdrukking beter een goede buur dan een verre vriend, is voor minder inwoners van Leiderdorp van toepassing dan een aantal jaren geleden.

Dat blijkt uit een inwonersenquête onder bijna achthonderd Leiderdorpers. In 2015 was nog 32 procent ervan overtuigd dat ze (bijna) altijd bij een buurgenoot terecht konden met hun problemen, dat aantal is nu gedaald naar 19 procent.

Een vijfde van de Leiderdorpers zegt dat ze (bijna) nooit bij een buurtbewoner kunnen aankloppen. In 2015 zei nog 14 procent (bijna) nooit het hart bij een buur te kunnen luchten.

Ook houden steeds minder Leiderdorpers een oogje in het zeil als iemand van huis is. In 2015 zei nog 61 procent dat ze (bijna) altijd iemand in de buurt konden vinden die hun tijdelijk verlaten huis in de gaten hield, dat aantal is nu gedaald naar 50 procent.

Opvallend is dat het aantal mensen dat zich betrokken voelt bij hun buurtgenoten juist lichtelijk is toegenomen. In 2015 voelde iets meer dan een kwart zich bij de meeste mensen of bij bijna iedereen betrokken. Dat aantal is inmiddels gestegen naar meer dan een derde.

De gemeente ziet ook steeds vaker dat bewoners moeite hebben andere buurtgenoten bij problemen op te zoeken, erkent een woordvoerder van de gemeente. „Deze trend is ook landelijk waarneembaar. We hebben welzijnsorganisatie Incluzio de opdracht gegeven om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen en de informele netwerken in de buurt te versterken.” Met onder andere een wijkcoach probeert Incluzio dit voor elkaar te krijgen.

Communicatie

Ook krijgt de communicatie van de gemeente er onder de Leiderdorpers flink van langs. Maar liefst 33 procent van de ondervraagden noemt de gemeentelijke communicatie en voorlichting matig tot slecht. Over de digitale dienstverlening zijn de ondervraagden ook niet erg te spreken, een vijfde noemt het matig tot slecht.

Het verbeteren van de dienstverlening is een van de speerpunten uit het laatste coalitieakkoord. De gemeente kwam in de zomer met een verbeterplan voor het tijdig beantwoorden van vragen en het afhandelen van meldingen van inwoners. Het huidige meldingssysteem wordt ondere andere vervangen voor een toegankelijkere variant.

Meer nieuws uit Leiden

Video uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.