Leidenaars gelukkiger dan ooit, vooral 65-plussers die in de binnenstad wonen

De vlag kan uit.

De vlag kan uit.© archieffoto

Loman Leefmans
Leiden

Leidenaars zijn gelukkiger dan ooit: ze beoordelen hun woongenot met een 8, terwijl 77 procent van de stadsgenoten goed kan rondkomen met hun inkomsten. Dat is het hoogste percentage sinds de Leidse peilingen in 2006 begonnen.

De vijftiende editie van de tweejaarlijkse stads- en wijkenquête van de gemeente Leiden besloeg 150 vragen waaraan circa 2.500 Leidenaars deelnamen. Dat is 27 procent van alle Leidenaars die werden gevraagd om mee te doen. De resultaten zijn te vinden op leidenincijfers.nl.

Daar is dus onder meer te zien en te lezen dat Leidenaars in hun nopjes zijn met hun stad. Het meest gelukzalig zijn 65-plussers die in de binnenstad wonen, behalve dan als ze alleenstaand zijn.

Twee jaar geleden werd voor het laatst een grote peiling in Leiden gehouden. Toen waren hondenpoep, drijfvuil en onkruid nog importante ergernissen. Dat is nu een stuk minder. Een derde van de Leidenaars zegt zelfs nooit last te hebben van hondendrollen, in 2017 lag dat percentage nog op twintig procent. Ook de overlast door meeuwen en loslopende honden is flink afgenomen.

De antwoorden op de lange vragenlijst bieden een schat aan uiteenlopende informatie over de staat van de stad. Zo vermoeden vooral inwoners van Noord en het Morskwartier dat er illegale wietplantages in hun wijk zijn. Verder heeft zeven procent van de Leidenaars last van woningverhuur via Airbnb.

Uit de enquête wordt eveneens duidelijk dat een kwart van de Leidenaars regelmatig inkopen doet via internet. Dat percentage lag in 2017 op 19 procent. In Leiden zijn niet voetbal of fietsen de meest populaire sport om te doen, maar fitness. Opvallend op dat gebied is dat nog steeds een kwart van alle Leidenaars helemaal niet aan sport doet.

Meer dan tachtig procent voelt zich veilig in het verkeer. En wat verkeer betreft: dat inwoners uit de binnenstad klagen over het beperkte aantal parkeerplaatsen in hun directe omgeving, ligt voor de hand. Maar ook in de Stevenshof blijkt dat een groot probleem te zijn.

De gemeente heeft ook veel vragen over zichzelf gesteld en komt daar niet altijd even rooskleurig uit. Iets minder dan de helft vindt dat Leiden goed wordt bestuurd en slechts 28 procent voelt zich vertegenwoordigd door de gemeenteraad. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel voor de lokale overheid: voor de dienstverlening krijgt de gemeente een 7,4, drie tiende hoger dan in 2017. Onverklaarbaar is dan weer dat op de vraag ’Heeft u wel eens iets digitaal met de gemeente geregeld’ het aantal stadsgenoten dat ’ja’ antwoordt is gezakt van 64 naar 49 procent. Deelname aan de digitale peiling telt niet mee.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.