Oudere migranten zijn tevreden met het leven

Wilfred Simons
Leiden

Etnische achtergronden spelen niet altijd een rol bij de vraag hoe oudere migranten ’ouder worden in Nederland’ ervaren. Sommige Turkse ouderen zijn wel bezorgd dat er, zoals in de Turkse cultuur gebruikelijk is, misschien geen naaste familieleden voor hen willen zorgen als zij kwetsbaarder worden. Toch vond onderzoeker Nina Conkova van de Leiden Academy on Vitality and Ageing dat de houding ten opzichte van het ouder worden niet alleen kan worden verklaard vanuit de etnische achtergrond.

Veel wetenschappelijk onderzoek naar oudere migranten gaat over gezondheid en zorggebruik. Het sociaal welbevinden, de vraag wat ’een goede oude dag’ inhoudt, blijft onderbelicht. Conkova ondervroeg vorig jaar ouderen met een Nederlands-Indische, Molukse, Europese, Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond.

Ze blijken positiever te denken over ouder zijn in Nederland dan op grond van eerder onderzoek kon worden verwacht. Ze waren behoorlijk tevreden met hun leven, de sociale voorzieningen en de gezondheidszorg.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.