Premium

Kostenstijging afvalinzameling Noordwijk voor rekening van burger

© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

Dat een Noordwijks gezin het komend jaar 52 euro meer kwijt is aan afvalstoffenheffing is nodig om de gemeente financieel gezond te houden. ,,Het verhogen van de gemeentelijke belastingen is geen doel op zich, maar we willen wel dat de heffingen kostendekkend zijn’’, aldus wethouder Roberto ter Hark tijdens een toelichting op de gemeentelijke begroting voor 2020.

De kostenstijging met 17 procent die wordt doorberekend aan de inwoners heeft alles te maken met veranderd rijksbeleid. Ter Hark: ,,De overheid stapt af van het verbranden van afval en stuurt aan op meer recyclen. Om dat te bereiken gaat de belasting op verbranden omhoog.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.