Premium

Ambtelijke samenwerking HLT loopt redelijk goed

Ambtelijke samenwerking HLT loopt redelijk goed
Lisse

Het gaat best goed met de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Ondanks de onrust die een fusie nu eenmaal met zich meebrengt, is de dienstverlening gemiddeld op peil gebleven. Vanaf volgend jaar moet de winst van de ambtelijke samenwerking echt duidelijk worden in een kwaliteitsverbetering.

De drie burgemeesters - Arie van Erk, Lies Spruit en Carla Breuer - toonden zich vrijdag bij de presentatie van een onderzoek van bureau Berenschot naar de stand van zaken tevreden bestuurders. Met relatief weinig menskracht wordt een mooi resultaat neergezet, vinden ze, waarbij ook nog eens de doelstelling om vijf procent (1,7 miljoen) op de kosten te besparen wordt behaald.

Dat laatste gegeven weerlegt de ook dit jaar weer bij de begrotingsbehandelingen gehoorde kritiek vanuit de gemeenteraden dat er (veel) te veel dure mensen van buiten worden ingehuurd, vindt Van Erk. ,,Ook die passen allemaal binnen het budget.’’ Bovendien neemt de externe inhuur volgens hem af. Bij het begin ruim twee jaar geleden waren er tientallen open plekken, die zijn nu goeddeels opgevuld.

Inwoners, bedrijven en instellingen zijn bovendien over het algemeen tevreden over de dienstverlening, zo heeft Berenschot geconstateerd, al is er wel kritiek op het feit dat ambtenaren soms niet goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie. Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de inwoners van Hillegom en Teylingen de Lissenaren vinden dat hun gemeente op zo’n beetje alle punten van dienstverlening slechter scoort dan voor de ambtelijke fusie. Berenschot heeft er geen verklaring voor en burgemeester Spruit al evenmin. ,,Misschien is er hier een ander verwachtingspatroon. Dat moeten we gewoon eens goed onderzoeken.’’

De voordelen van de fusie tekenen zich inmiddels langzaam af: er zijn veel minder ’eenpitters’ en dat betekent dat bij uitval van een ambtenaar collega’s beschikbaar zijn om in te vallen. ,,Het kan soms wat langer duren, maar we hoeven geen ’nee’ meer te verkopen’’, aldus Van Erk. Nog een voordeel is dat er meer specialisaties zijn - al is daarbij volgens Berenschot wel een valkuil dat zich daardoor juist weer eenpitters gaan vormen. De huidige stikstofproblematiek is volgens de Hillegomse burgemeester een bewijs van het nut van de fusie: ,,Dit hadden we als individuele gemeente nooit in ons eentje kunnen behappen.’’

Waar Teylingen en Hillegom er financieel prima voor staan, zit Lisse diep in de problemen. Dat is een risico, stelt Berenschot. ,,Hoe kan blijvend worden geïnvesteerd in de (kwaliteit van de) organisatie, als één van de gemeenten daar mogelijk niet de middelen voor heeft’’, aldus het organisatiebureau.

Om de gewenste kwaliteitsslag te kunnen maken, moet er namelijk wat lucht komen in de organisatie: de werkdruk is momenteel zo hoog dat er voor cursussen en andere extra opleidingen van de 450 medewerkers volgens de drie burgemeesters vrijwel geen ruimte is. ,,Daar wringt het wel’’, aldus Van Erk.

Een gemeentelijke fusie is wat de burgemeesters betreft niet aan de orde. ,,De opdracht is om van deze samenwerking nu een succes te maken’’, aldus Spruit.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.