Premium

Oppositie Noordwijk geeft college tik op vingers

Oppositie Noordwijk geeft college tik op vingers
Bronsgeest, bij de entree van Noordwijk.
© Archieffoto
Noordwijk

De oppositiepartijen Puur, GroenLinks, D66 en PvdA hebben bij de begrotingsbehandeling een motie van treurnis ingediend tegen het college van burgemeester en wethouders. Het bestuur zou niet transparant zijn geweest over een afboeking van 10,7 miljoen.

Na de verkoop van aandelen Nuon heeft Noordwijk tientallen miljoenen op de rekening staan. Deze reserve is een appeltje voor de dorst en kan bij tegenvallers of de financiering van mooie plannen worden ingezet. De reservering van 34 miljoen euro wordt echter met 10,7 miljoen verlaagd, omdat de huidige coalitie afziet van volledige bebouwing van Bronsgeest. Omdat dure bouwgrond weer de bestemming van agrarische grond krijgt, moet dit bedrag worden afgeboekt.

De huidige coalitie neemt dat voor lief, omdat woningbouw ten noorden van de Van Berckelweg ten koste gaat van hoogwaardige bollengrond. ,,In een vuurkorf op Bronsgeest verbranden we dus miljoenen aan gemeenschapsgeld waarmee prima investeringen gedaan kunnen worden’’, betoogde Toon van Tol namens Puur.

Dat met name de Nuon-reserves worden gebruikt om het gat te dichten, wekte de nodige wrevel bij de oppositie. De partijen menen pas bij navraag te horen hebben gekregen dat de afboeking verband hield met Bronsgeest. Ze noemen de werkwijze van het college niet transparant en presenteerden daarom de motie van treurnis. Deze meest milde vorm om het ongenoegen over beleid duidelijk te maken, haalde het bij lange na niet. De coalitie stemde, gesteund door de partij Doen, tegen.

Wethouder financiën Roberto ter Hark deelde de zienswijze van de oppositie geenszins. Eind september had hij de fracties immers geïnformeerd over het feit dat met een mogelijke afboeking van zo’n 9 tot 12 miljoen euro rekening gehouden moest worden en dat de gemeente daarvoor de Nuon-reserves heeft. VVD-fractievoorzitter Michael van Dormolen speelde ter ondersteuning een geluidsfragment van de bewuste vergadering af. Ter Hark zegt de raad direct te hebben geïnformeerd toen definitief duidelijk was dat het om een afboeking van 10,7 miljoen euro ging.

De oppositie kon hij daarmee niet overtuigen. ,,Hij had hierover een memo naar de raad moeten sturen’’, meende Louis Koppel (GroenLinks) ,,Als Ter Hark nou door het stof was gegaan, had ik afgezien van de motie van treurnis’’, aldus Dick Gutlich van D66. ,,Door de afschrijving op Bronsgeest verliezen we zomaar 11 miljoen’’, vond PvdA’er Jan Janson.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.