Bewonersgroep eist hoger aanvliegen en minder vluchten

Schiphol

Hopen op stillere vliegtuigen, zoals de luchtvaartsector doet, is volgens bewonersgroepen een illusie. De overlast neemt vrijwel niet af. „Alleen hoger aanvliegen en minder vluchten kunnen het gezondheidsrisico voor meer dan 1,5 miljoen Nederlanders op korte termijn terugdringen.”

Tot die conclusie komt de werkgroep ’Oegstgeest Zonder Vlieghinder’. Leden van die werkgroep hebben net een nieuw onderzoek afgerond op basis van nieuwe data en op basis van de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai.

Daarbij heeft de werkgroep niet alleen gekeken naar de eigen Leidse regio, maar naar het hele gebied rond Schiphol. De data zijn afkomstig van publiek beschikbare bronnen, die met elkaar zijn gekoppeld om tot nieuwe inzichten te komen.

Twee miljoen

In de concept Milieu Effect Rapportage die Schiphol eerder heeft opgesteld, wordt gesteld dat er in 2018 1,3 miljoen mensen woonden in het gebied waar het vliegtuiglawaai boven de WHO-grens uit komt. De bewonersgroep stelt na onderzoek dat het minstens om 1,5 miljoen bewoners en waarschijnlijk nog veel meer gaat. Zo kwam de GGD Kennemerland eerder uit op ruim twee miljoen inwoners.

„Zij betalen volgens het WHO-rapport met een verhoogd gezondheidsrisico mee aan de exploitatie van Schiphol. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gebeurt dit vaak onbewust. Bewoners binnen dit gebied hebben serieuze verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk en stress. Verder kunnen kinderen een lees- en taalachterstand oplopen. Deze risico’s gelden dus voor alle bewoners, en niet alleen diegene die hinder ondervinden”, benadrukken de opstellers van de nota.

Metingen

Een ander probleem is dat de overlast in de praktijk groter is dan Schiphol via de rekenmodellen stelt. „In het noordelijk deel van Zuid-Holland komen alleen al op 20 van 21 onderzochte meetpunten de gemeten waarden niet overeen. In al deze gevallen zijn de gemeten waarden hoger dan de berekende.” Toevallig toonde recent de actiegroep SchipholWatch aan dat ook de echte meetpunten van Schiphol, de Nomospunten, afwijkingen vertonen. Op 15 oktober werden bij Nieuwkoop door SchipholWatch 109 vliegtuigen geregistreerd, terwijl Nomos de hele dag slechts drie vliegtuigen vastlegde.

Dat zoveel bewoners overlast ondervinden, komt volgens de bewonersgroep omdat nog steeds overwegend laag wordt aangevlogen voor landingen. Dat is vaak al het geval op twintig kilometer of meer van de luchthaven, zoals boven Leiden en Alkmaar. „Deze rustverstoring van omwonenden is onnodig, maar gaat toch gewoon door. En dat terwijl uit ons onderzoek van meetgegevens blijkt dat hoger aanvliegen het pieklawaai van overkomende landingen aanzienlijk verlaagt.”

Nieuwere vliegtuigen lijken minder geluidsoverlast te veroorzaken dan oude vliegtuigen, maar volgens de werkgroep is dit effect zeer gering is. „De luchtvaartsector en het ministerie zien in de komst van nieuwere vliegtuigen juist de belangrijkste oplossing voor geluidsoverlast. Dat is een illusie. Alleen hoger aanvliegen en minder vluchten kunnen het gezondheidsrisico terugdringen.”

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.