Omstreden sjeik Jassem Al-Mutawa niet welkom in Noordwijk

Jassem Al-Mutawa.
© Still YouTube
Noordwijk

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft het visum van de omstreden Koetweitse sjeik Jassem Al-Mutawa ingetrokken. Dat is gebeurd op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Al-Mutawa zou half december een conferentie bijwonen in het Noordwijkse hostel Stayokay.

De aankondiging van zijn komst leidde tot onrust bij onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Ronny Naftaniel, de voormalig directeur van CIDI, liet op Twitter zijn verontwaardiging blijken: ’Koeweitse sheik, die voor steniging van overspelige vrouwen is en leiding geeft aan een tv station dat Joden varkens noemt, komt in Noordwijk praten over gezinshereniging’.

Identitair Verzet voerde afgelopen weekeinde actie bij Stayokay vanwege de komst van de sjeik. Dat Stayokay daarvoor zou zijn gezwicht en afzag van de reservering van Al-Mutawa wordt door de Noordwijkse burgemeester Jon Hermans ontkracht. Een dag eerder zou de leiding van het hostel de gemeente hebben laten weten dat zij niet op de hoogte was van de komst van de sjeik en daarmee ook niet geassocieerd wenste te worden. Diezelfde dag is de conferentie geannuleerd.

Achter de schermen heeft Noordwijk uitvoerig overlegd met instanties als politie, Openbaar Ministerie, NCTV en IND. Dat heeft ertoe geleid dat het visum van de sjeik is ingetrokken en dat hij daardoor geen toegang heeft tot de Schengenlanden. ,,In het advies van de NCTV is de sjeik aangeduid als een extremistische spreker’’, aldus Hermans. ,,Het kabinet heeft aangegeven dat uit het buitenland afkomstige visumplichtige sprekers die in Nederland onverdraagzame, anti-integratieve en/of antidemocratische boodschappen willen uitdragen en daarmee de openbare orde of nationale veiligheid bedreigen, niet welkom zijn’’, licht de burgemeester toe.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.