Premium

Vraagwinkel gaat volgend jaar september in Leiden van start

Projectmanager Marieke van Haaren van”leren met de stad’, een samenwerking van de gemeente Leiden, de universiteit en de hogeschool.
© Foto Leidsch Dagblad
Leiden

Leidenaars met een vraag - welke vraag ook maar - moeten vanaf september volgend jaar terechtkunnen bij een vraagwinkel. Studenten van de Hogeschool en de Universiteit Leiden gaan de vragenstellers helpen, en ook de gemeente is bij de vraagwinkel betrokken.

Het idee van de vraag- of kenniswinkel is ontstaan vanuit de gedachte dat studenten de kennis die zij opdoen, kunnen gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen. Projectmanager ’Leren met de stad’ Marieke van Haaren zegt dat studenten in de praktijk aan de slag kunnen ’om actuele maatschappelijke vragen op te lossen’. ,,Zo’n vraagwinkel is goed voor de studenten, voor burgers, als voorbereiding op de arbeidsmarkt en voor het benutten van kennis die anders misschien ongebruikt blijft.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.