Meerderheid voor euthanasie in enige vorm

Den Haag

Bijna negen op de tien volwassenen vindt dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. Er is duidelijk minder steun voor het idee om euthanasie mogelijk te maken voor mensen die levensmoe zijn, maar verder lichamelijk gezond. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête.

55 procent vindt dat euthanasie een optie moet worden voor mensen die levensmoe zijn. Bijna een derde vindt het tegendeel.

Wel is een ruime meerderheid voor het idee om euthanasie mogelijk te maken voor mensen met vergevorderde dementie, als zij daar bij vol bewustzijn om hebben gevraagd. Dat geldt ook voor euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen en mensen met ernstig psychische aandoeningen.

Religie speelt volgens het CBS een duidelijke rol bij de mening over euthanasie. Zo vinden vier op de tien moslims dat euthanasie in geen geval geoorloofd is, tegen 98 procent van de mensen die geen religieuze of levensbeschouwelijke stroming aanhangen.

Ook over de rol van de arts verschillen de meningen. Vier op de tien volwassenen vinden dat een arts een verzoek om euthanasie moet kunnen weigeren. Een even grote groep heeft de tegenovergestelde mening.

Het is regelmatig onderdeel van debat of euthanasie geoorloofd is en, zo ja, in welke gevallen. Eerder dit jaar sprak de rechtbank in Den Haag een voormalig verpleeghuisarts vrij voor moord. Het Openbaar Ministerie had haar aangeklaagd nadat ze euthanasie had toegepast op een diep dementerende patiënte.

Regeringspartij D66 liet in september weten dat deze vaart wil zetten achter een initiatiefvoorstel dat stervenshulp bij voltooid leven mogelijk moet maken. Dat leidde tot irritatie in de coalitie.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.