Roep om controles op bodemkwaliteit Zandvoort

Zandvoort

Natuur- en milieuorganisaties willen dat er bij het verplaatsen van grond voor de Formule 1 op Zandvoort wordt gecontroleerd op bodemkwaliteit. De organisaties stellen dat er anders een risico is op vermenging van vuile en schone grond.

Vorige week zijn twee vergunningen verstrekt aan het circuit van Zandvoort. De organisaties Duinbehoud en Rust bij de kust stellen dat daardoor grond wordt verplaatst zonder dat deze op vervuiling is onderzocht. De stichting vindt dat verontrustend omdat op een locatie die wel is onderzocht verontreinigde grond is aangetroffen. Daarbij gaat het om grond die is vervuild met koper en met PFAS, een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn. De concentratie PFAS die is aangetroffen ligt boven de grens die de provincie Noord-Holland heeft vastgesteld, aldus de twee organisaties.

"Andere locaties zijn niet onderzocht, zodat het gevaar bestaat dat vervuilde grond wordt vermengd met schone. Dat is niet toegestaan in de Wet bodembescherming", stellen Duinbehoud en Rust bij de kust. Daarom willen de organisaties dat de gemeente Zandvoort en de provincie Noord-Holland grond eerst controleren voordat ze verplaatsing daarvan toestaan.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.