Premium

Iraanse vluchteling Kouresh Rahadari strijdt met De Buurtkapper tegen eenzaamheid en armoede in Zuidwest

Kouresh Rahadari, van De Buurtkapper Zuidwest: Het zwaarst is niet te mogen werken. Je zit alleen maar te wachten.’’
© Foto Hielco Kuipers

Het geluksgevoel dat hij twee dagen in de week bij zichzelf kan oproepen als hij in De Buurtkapper Zuidwest zijn klanten knipt, is lang afwezig geweest. Kouresh Rahadari, die twintig jaar geleden vluchtte uit Iran, kan geroerd zijn door verhalen die hij van de mensen in zijn stoel hoort en de reacties die hij krijgt. ,,Ik blijf dit doen, ook als ik straks een baan heb.’’

Kouresh (47) praat bedeesd, bijna op fluistertoon. 25 jaar was hij toen hij zijn land ontvluchtte. Op zijn ziel de littekens van de oorlog tussen Iran en Irak, die begon toen Saddam Hoessein de grens over trok om het Iraanse grondgebied te claimen. ,,Ik heb van mijn zevende tot mijn vijftiende de oorlog tussen Iran en Irak heeft meegemaakt. In mijn provincie Khoezistan is de oorlog begonnen. Daar waar de olie in de grond zit, bij de grens met Basra. Onze stad werd constant gebombardeerd. Misschien niet iedere dag, maar de bombardementen gingen maanden door. We moesten buiten de stad gaan wonen, en sliepen in tenten. Ik heb ellendige dingen gezien. Dode mensen, vrienden die stierven door de bommen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.