Klimaatverandering bedreigt natuur én cultuur op Nieuw-Guinea

Illustratie uit het onderzoek. De kaart toont vernaderingen in aantallen nuttige plantensoorten per taalgebied.
© Ilustratie uit onderzoek
Leiden

Het eiland Nieuw Guinea geldt als één van de meest diverse gebieden ter wereld. Dat geldt zowel voor de cultuur als voor de natuur. Op het eiland worden 1300 talen gesproken en er zijn 14.000 inheemse plantensoorten, waarvan 9000 alleen daar voorkomen.

Uit een internationaal onderzoek, waarbij ook twee biologen van Naturalis Biodiversity Center in Leiden bij waren betrokken, blijkt echter dat de biodiversiteit enorm onder druk staat. In het novembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances roepen Niels Raes en Peter van Welzen Indonesië en Papua New Guinea op om bepaalde delen, waar de meeste diversiteit is, beter te beschermen.

De onderzoekers schrijven het verlies aan diversiteit vooral toe aan klimaatverandering. Als planten verdwijnen, heeft dat gevolgen voor de taal waarmee over die planten wordt gesproken, zeggen de onderzoekers. Veel planten spelen een rol in de voedselvoorziening, bij rituelen, als medicijn of als bouwmateriaal. Ze rekenden uit dat per taalgebied 16 tot 25 plantensoorten op uitsterven staan. Vooral in het centrale hoogland lopen natuur én cultuur gevaar.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.